देश/संवसार

इराणाचो अध्यक्ष इब्राहिम रायसीक हेलिकॉप्टर अपघातांत मरण

Ebrahim Raisi Helicopter Crash : इराणाचो अध्यक्ष इब्राहिम रायसी आझरबैजानांतल्यान हेलिकॉप्टरांतल्यान परततालो. त्याच वेळार ताचें हेलिकॉप्टर अपघाती जालें. 17 वरां उपरांत हेलिकॉप्टर सोद आनी बचाव पंगडाक मेळ्ळें. हेलिकॉप्टर जळ्ळां. अपघाताचे फोटोय उजवाडाक आयल्यात. ह्या अपघातांत रायसी सयत कोणूच जिवो उरलो ना.. रेड क्रिसेंटान हे विशीं म्हायती दिवंक ना. हेलिकॉप्टराचो व्हड प्रमाणांत नाश जाल्ल्याचें दाखोवपी ड्रोन व्हिडियो उजवाडाक आयला. आतां राष्ट्राध्यक्ष रायसी आनी हेरांक सोदपाक लागले. पूण ताचें मरण अपघाती जाल्लें हें स्पश्ट जाता. खबरां एजन्सी एएनआय हांणी ही खबर दिल्या.

इराणाच्या प्रेस टीव्हीन आपल्या एक्स पोस्टांत बरयलां की, बचाव पंगडांनी राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रायसी हाच्या अपघाती हेलिकॉप्टराची वळख करून घेतल्या. त्या जाग्यार तांकां कोणूच जिवो मेळूंक ना. राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रायसीच्या बेडांत वट्ट तीन हेलिकॉप्टर आशिल्ले. तातूंतले दोन सुरक्षीत परतले. पूण इब्राहिम रायसी आनी परराश्ट्र मंत्री अब्दुल्लाहियान हांकां घेवन वचपी हेलिकॉप्टर अपघातांत पडून व्हड अपघात जालो. 16 वरां परस चड काळ सोद कारवाय चालू आशिल्ली. आतां ह्या पंगडाक हेलिकॉप्टराचे अवशेश मेळ्ळ्यात. हे घडणुकेंत इब्राहिम रायसी वांगडा हेलिकॉप्टरांत बसून आशिल्ल्या सगळ्यांक मरण आयलें.

इराणी खबरां एजन्सींच्या म्हणण्या प्रमाण रायसीच्या हेलिकॉप्टराचो अपघात आयतारा दनपारां 1 वरांचेर म्हळ्यार भारतीय मानक वेळा प्रमाण दनपारां 3 वरांचेर जालो. हाचे उपरांत सोद कारवाय सुरू केल्या. पूण इब्राहिम रायसी विशीं अजून कसलीच म्हायती उक्ती जावंक ना. झुजाच्या पांवड्यार बचावाचें काम चालू आसा. पूण धुकें आनी वायट हवामानाक लागून बचाव कार्यांत आडमेळीं येतात. ह्या अपघाताची म्हायती उजवाडाक आयले उपरांत इराणाचो हुस्को वाडला. थंयचे वरिश्ठ फुडारी आयातल्ला खैमी हांणी सांगलें, राष्ट्राध्यक्ष रायसी सुरक्षीतपणान परत येतले अशें आमी मानतात. पूण आतां इब्राहिम रायसी मेल्ल्यान तांची आस्त खंडीत जाल्या.

इब्राहिम रायसी हाची वळख
इराणाचो अध्यक्ष इब्राहिम रायसीचो जल्म इराणांतल्या मशहद शारांत १९६० वर्सा जालो. रायसीचो बापूय धर्मगुरू आशिल्लो. रायसी पांच वर्सांचो आसतनाच ताच्या बापायक मरण आयलें. धर्म आनी राजकारण हे रायसीचे आवडीचे विशय. कॉलेजीच्या जिवितांतल्यानच आंदोलनांत आनी वेगवेगळ्या चळवळींनी वांटो घेतिल्लो.

इराणाचे राष्ट्रपती वेंचणुकेंत ताणें दोन फावटी लढयल्ली. 2017 वर्सा हे वेंचणुकेंत तो हारलो. पूण ही वेंचणूक 2021 वर्सा ताणें जिखली. आतां ताच्या मरणाची खबर इराणभर पातळ्ळ्या.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!