गोंय

‘…हें परत जावचें ना, प्रशासनाची चूक आशिल्ली’

केंद्र सरकाराच्या ‘स्वदेश दर्शन’ येवजणे खाला विकसीत केल्ल्या दोना पावला जेटीच्या उक्तावण सुवाळ्यांतल्यान भायर पडून केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक रागान भरिल्लो. ताणें आपलो राग जाहीरपणान उक्तायिल्लो. सोमारा दीसभर राज्यांत मिश्र प्रतिक्रिया दिसल्यो.


मजगतीं, राज्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी हो वाद लिपोवपाचो यत्न केला, “हें परत जावचें ना, प्रशासनाची चूक आशिल्ली आनी चड म्हायती घेतले, पर्यटन खात्याच्या हे गंभीर चुकी खातीर मंत्री म्हणून हांव तांकां माफी मागतां.”

देशांतल्या नामनेच्या पर्यटन थळांची उदरगत करपा खातीर केंद्र सरकाराच्या पर्यटन मंत्रालयाचे वतीन ‘स्वदेश दर्शन’ येवजण चालीक लायतात.

ताचे खाला राज्यांत जायते प्रकल्प उबारल्यात. मुखेलपणान वेगवेगळ्या पर्यटन थळांचें नवनिर्माण आनी सोबीतकाय करपाचें काम सुरू आसा. ते खातीर केंद्र सरकारान कोटी रुपयांचो निधी दिला. हे येवजणेंतल्यानूच दोना पावला जेटी तयार जाल्या.


फाटलीं कांय वर्सां थांबयल्ल्या ह्या जेटीच्या उक्तावण सुवाळ्याच्या आमंत्रण पत्रांतल्यान दस्तूरान स्वता केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांचें नांव वगळ्ळें तेन्ना तांकां उलो मारलो. ताच्या समर्थकांनी सरकाराचेर टिका केली.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!