गोंय

‘देवळां खातीर जीर्णोध्दार येवजण भेदभाव करिनासतना चालीक लावची’

पणजी :
विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताक बरयल्ल्या पत्रांत तांणी इतिहासीक म्हत्वाच्या थळां तशेंच किल्ले, इगर्जी आनी मशिदींची जीर्णोध्दार करपा खातीर देवळां खातीर सरकाराची जीर्णोध्दार येवजण भेदभाव करिनासतना चालीक लावची अशी विनंती केल्या.

आयज मुख्यमंत्र्याक धाडिल्ल्या पत्रांत विरोधी फुडाऱ्यांनी इतिहासीक म्हत्वाच्या सगल्या म्हत्वाच्या सुवातींच्या तशेंच इगर्जी, मशिदी आनी किल्ल्यांची जीर्णोध्दार, जीर्णोध्दार आनी सोबीतकाय करपा खातीर सरकारान कसलोच भेदभाव करिनासतना निधी दिवचो अशी मागणी केल्या.

सरकारान फकत देवळांच्या जीर्णोध्दाराचेर लक्ष केंद्रीत केलां. इतिहासीक म्हत्वाचीं हेर थळां आनी राज्यांतलीं हेर धर्मांचीं थळां सरकाराच्या प्राधान्य वळेरेंत नात. सरकारान सुरू केल्ली येवजण फकत देवळां खातीर आसा आनी इगर्ज वा मशिदींक लागू जावची ना अशें सांगून पुरातत्व खात्याचो मंत्रीन लोकां मदीं दुस्मानकाय निर्माण केल्या असो उल्लेख युरी आलेमाव हांणी आपल्या पत्रांत केला.

देवळांच्या इतिहासीक म्हत्वाचेर आदारून देवळांच्या जीर्णोध्दार करपा खातीर भौशीक निधी खर्च करपाचो सरकाराचो विचार आसल्यार दुडवांचो दर्जो दवरून आनी इतिहासीक म्हत्वाच्या हेर धर्मीक थळां कडेन भेदभाव करून सरकार तांकां निधी नाका म्हणूंक शकना अशें युरी आलेमाव हांणी पत्रांत स्पश्ट केलां.

नार्वेंतल्या श्री सप्तकोटेश्वर देवळाची जीर्णोध्दार आनी सोबीतकाय करपा खातीर सरकारान पावलां उबारल्यांत म्हूण म्हाका खोस जाता. कुंकल्ली हांगाचे सरदार स्मारक, मडगांव हांगा लोहिया मैदान, पणजे हांगा आझाद मैदान, असोलना आनी पत्रादेवी हांगा शहीद स्मारक तशेंच गोंय क्रांती चळवळ आनी गोंय मुक्ती चळवळी कडेन संबंदीत हेर म्हत्वाचीं इतिहासीक थळां आयज जीर्णोध्दार आनी सोबीतकाय करपाची वाट पळयतात. बेतुल किल्लो, शापोरा किल्लो, कोलवाळ किल्लो आनी हेर किल्ल्यांकय संरक्षण आनी संरक्षणाची गरज आसा. ह्या सगळ्या सुवातींक इतिहासीक म्हत्वाचीं थळां म्हूण बेगीन कळोवचें अशी मागणी युरी आलेमाव हांणी केल्या.

आठवे गोंय विधानसभेच्या दुसऱ्या अधिवेशनांत सगल्या इतिहासीक थळांक अधिसुचोवणी दितले अशें मुख्यमंत्र्यान म्हाका आश्वासन दिल्लें. उल्लेख केल्ल्या सुवातींची राखण, सांबाळ आनी सांबाळ करपा खातीर सरकारान गरजेचीं पावलां उबारतले अशें तांणी म्हाका समजायलें. दुर्दैवान सरकारान आयज मेरेन कसलीच कारवाय सुरू करूंक ना अशें युरी आलेमावान आपल्या पत्रांत सांगलां.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!