देश/संवसार

“पाचवी क्रांतीचो जनक” एम. एस. स्वामीनाथन संवसाराक अंतरलो…

चेन्नय :
स्वतंत्र भारताचे पयले पाचवी क्रांतीचे जनक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन आज (28 सप्टेंबर, आयतार) निधन जालें. ताची पिराय 98 वर्सां आशिल्ली. स्वामीनाथनाक घरकान्न मीना आनी तीन धुवो सौम्या स्वामीनाथन, मधुरा स्वामीनाथन आनी नित्य स्वामीनाथन हांकां सोडून गेला.

भारतांतल्या उण्या उत्पन्नाच्या शेतकारांक चड उत्पादन करपाक आदार दिवपी भाताच्यो चड उत्पन्न दिवपी जाती तयार करपाक स्वामीनाथनाचो मुखेल वांटो आशिल्लो. ताच्या काळांत ताणें प्रशासनांत साबार म्हत्वाचीं पदां सांबाळ्ळीं. 2004 वर्सा स्वामीनाथनाक राष्ट्रीय शेतकार आयोगाचो अध्यक्ष म्हणूनय नेमणूक जाली.

स्वामीनाथनाक १९८७ वर्सा पयलो संवसारीक अन्न पुरस्कार फावो जालो. उपरांत ताणें चेन्नयांत एम.एस.स्वामीनाथन रिसर्च फावंडेशनाची थापणूक केली. साबार पुरस्कारांवांगडाच स्वामीनाथनाक रेमन मॅगसेसे पुरस्कार (१९७१) आनी आल्बर्ट आयनस्टायन वर्ल्ड सायन्स पुरस्कार (१९८६) मेळ्ळा.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!