गोंयसांस्कृतीक खबरो

कोंकणी भाशा मंडळाचो 30 सप्टेंबराक वर्धापन दीस

कोंकणी भाशा मंडळाचो 61 वो वर्धापन दीस सुवाळो 30 सप्टेंबराक मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतनांत सांजेच्या 4.30 वरांचेर जातलो. ह्या सुवाळ्याक मंडळाचे वर्सुकी पुरस्कार भेटयतले. ह्या वेळार जेश्ठ साहित्यीक आनी कोंकणी म्हालगडे भौ. अशोक कामत मुखेल सोयरे म्हूण हजर रावतले.

जेश्ठ साहित्यीक भौ. नयना आडारकार, जेश्ठ कोंकणी कार्यकर्तो भौ. राजेंद्र नायक, राजभाशा संचालनालयाचे संचालक भौ. राजू गांवस तशेंच दाल्गादो कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष भौ. सेल्सो फेर्नांडीस ह्या वेळार मानाचे सोयरे म्हूण हजर रावतले.

वर्सुकी पुरस्कार जैतीवंत सकयल दिल्ले प्रमाण :

कोंकणी भाशा मंडळ सेवा पुरस्कार
भो. पांडुरंग काशिनाथ गावडे

सॅराफीन कोता पुरस्कृत फेलिस्यु कार्दोज यादस्तीक शिक्षक पुरस्कारः
भो. काश्मीरी समीर पावसकार

विन्सी क्वाद्रूस पुरस्कृत जुझे पियेदाद क्वाद्रूस यादस्तीक कार्यकर्तो पुरस्कारः
भो. हरीश कृष्णा कामत

लिगोरियो फुर्ताद ट्रस्ट पत्रकारिता पुरस्कारः
भो. फा. जुझे डायस

दिनेश मणेरकार पुरस्कृत चंद्रकांत केणी यादस्तीक स्तंभलेखन पुरस्कार:
भो. सुहासिनी प्रभुगांवकार (सुनिता धेंपे)

दिनेश मणेरकार पृरस्कृत रामनाथ मणेरकार यादस्तीक अणकार पुरस्कार:
भो. डॉ. मिलिंद म्हामल (पुस्तक- भारतीय तत्वगिन्यानाची रुपरेखा)

नरसिंह दामोदर नायक यादस्तीक साहित्य पुरस्कार:
भो. मिनीन आल्मेदा (पुस्तक- शिम आनी मेर)

रॉक बार्रेटो यादस्तीक साहित्य पुरस्कार:
भो. प्रा. वसंत सैल (पुस्तक- कोमुल)

कोंकणी भाशा मंडळ पुरस्कृत रमेश वेळुस्कार यादस्तीक साहित्य पुरस्कार:
भो. उदय नरसिंह म्हांबरो (पुस्तक- काळीज उसवलां)

मनोहरराय सरदेसाय यादस्तीक बाल साहित्य पुरस्कारः
भो. उमेश मनोहर सरदेसाय (पुस्तक- हुंदीर बाबूले)

फा. मॉरेन डिसोजा यादस्तीक युवा साहित्य पुरस्कार
भो. डॉ. तन्वी कामत बांबोळकार

सुवाळ्याक मंडळाच्या विद्याभुवन कोंकणी शाळा आनी रवीन्द्र केळेकार ज्ञानमंदीराच्या विद्यार्थ्यांची रंगरंगयाळी सांस्कृतीक कार्यावळ जातली. वर्धापन दिसाच्या कार्यावळीक व्हडा संख्येन सगळ्यांनी हजर रावचें अशें मंडळान मागलां.

KBM 2023

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!