गोंय

‘मुखेलमंत्री सावंताकडेन रवीन्द्रबाबाची जल्मशताब्दी मनोवपाक पयशे नात’


मडगाव  :

इव्हेंट आयोजीत करपाक कोट्यानी रुपया खर्च करपी भाजप सरकाराच्या मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताकडेन ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळोवपी म्हान गोंयकार रवीन्द्र केळेकार हांची जल्मशताब्दीनिमतान वर्तमानपत्रांत जायरात आनी सरकारी पांवड्यार कार्यावळ आयोजीत करपाक पयशे नात. म्हान गोंयकारांचो आदर करपाक सरकारान शिकचें अशी खर टीका विरोधीपक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणे केल्या.


नामनेचे कोंकणी कवी आनी लेखक मनोहराय सरदेसाय आनी ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतीवंत रवीन्द्र केळेकार हांच्या जल्मशताब्दी वर्साची हांवें सरकाराक याद करुन दिल्ली. पूण, भाजप सरकाराना ताचेकडेन दुर्लक्ष केलें अशें युरी आलेमाव हांणी म्हळां.मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची तांचे भितर आशील्ली विचारसरणी बदलुन डॉ. प्रमोद सावंतांन संघ प्रचारक म्हणून न्हंय तर राज्याचो मुखेलमंत्री ह्या नात्यान तटस्थपणान विचार करपाक जाय. राष्ट्रीय पांवड्यावेल्या व्हड लोकांचे स्मरण करताना म्हान गोंयकारांचो सरकाराक विसर पडप चुकीचें, अशें युरी आलेमाव हांणी सांगलें.


गोंयचे राज्यपाल भोवमानेस्त श्रीधरन पिलैय हांणी 2024 वर्साच रवीन्द्रबाबाची जल्मशताब्दी सुरू जाता हे सत्य मानून घेतलें आनी प्रियोळ गावांत रस्त्याचे नामकरण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हण हाजीर रावपाचें मान्य केलें हाचो म्हाका आनंद जाता, अशें युरी आलेमाव हांणी म्हटलां.


मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तथ्य जाणा आशिल्ले लोकांकडल्यानूच सल्लो घेवचो आनी तारीख आनी दिस हांचो घोळ घालचो न्हंय. डॉ. प्रमोद सावंतान मनोहरबाब आनी रवीन्द्रबाबाची जल्मशताब्दी 2025 वर्सा आसा अशें विधानसभेंत सांगील्ले तेन्ना हांवे ताची चुक दाखयल्ली अशें युरी आलेमाव हांणी स्पष्ट केलें.


सरकारान बेगोबेग सरदेसाय आनी केळेकार हांचे जल्मशताब्दी वर्साची कार्यावळ थारावन तू जाहीर करची. साहित्य मेळ, हेर भासांनी तांचे साहित्याचो अणकार तशेंच गोंय विधानसभेत तांका योग्य मान दिवप गरजेचें आसा अशें युरी आलेमाव हांणी म्हळां.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!