गोंय

‘भाजपा हो सगळे घटक आपल्या वांगडा व्हरपी पक्ष’

किरिस्तांव अल्पसंख्यांक आनी आदिवासी मतदारांची भरपूर लोकसंख्या आशिल्ल्या त्रिपुरा राज्यांतल्या अल्पसंख्यांक मतदारांनी भाजपाचेर विस्वास दवरचो तसोच विस्वास गोंयच्या अल्पसंख्यांकांनी दाखोवचो अशें भाजपा एसटी मोर्चाचे उपाध्यक्ष अँथनी बारबोजा हांणी उक्तायलें.

त्रिपुरा आनी नागालँडाच्या फाटभुंयेर उलयतना ईशान्य भारतांतले दोन राज्य हालींच भाजपान जिखल्यात अशें बरबोजान सांगलें, हें मत ह्या दोन राज्यांच्या मतदारांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या उदरगत प्रधान प्रशासनाक दिल्लें मत हें .

भाजपा हो अल्पसंख्यांक विरोधी पक्ष न्हय तर सगळे घटक आपल्या वांगडा व्हरपी पक्ष अशें गोंयांतल्या अल्पसंख्यांकांक लेगीत आतां खात्री करपाक जाय.

गोंयान फाटल्या कांय वर्सांत प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला बरीच प्रगती केल्या, तेचपरी फुडल्या लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपाचे उमेदवार दोनूय जाग्यांचेर वेंचून येवपाची गरज उक्तायल्या.

केंद्राचोय ताका बरोच तेंको मेळ्ळा. हो तेंको चालू उरपा खातीर गोंयांतल्यो दोनूय सुवाती मेळोवपा खातीर गोंयच्या लोकांक भाजपाची गरज आसा. ते खातीर गोंयांतल्या अल्पसंख्यांकांनी भाजपाक तेंको दिवपाची गरज उक्तायली.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!