गोंय

‘नवीकरणीय आनी पाचवी उर्जा निर्मितीचेर सरकाराची वायट कामगिरी’

आदल्या निराशाजनक आंकड्यां वयल्यान वचून पळयल्यार 15000 नोकऱ्यो घेवन 2050 मेरेन शंबर टक्के सौर आनी नवीकरणीय उर्जेचें लक्ष्य साध्य करपा विशीं मुख्यमंत्र्यान उलयलें ना हें बरें. अपेस आयिल्लें भाजपा सरकार दिवास्वप्न पळयतना गोमंतकियांक परत परत वीज कापपाची आनी वीज दर वाडोवपाचे प्रस्ताव अशे दुःस्वप्न दिसतात अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी सांगलां.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी 2050 मेरेन गोंय राज्य सौर आनी पाचवी उर्जेचें केंद्र जातलें अशें सांगिल्ल्याचेर प्रतिक्रिया दितना विरोधी फुडाऱ्यांनी नवीकरणीय आनी पाचवी उर्जा निर्मितीचेर भाजपा सरकाराची वायट कामगिरी उक्ती केली.

म्हज्या विधानसभा नखेत्र  प्रस्न जापांतल्या तथ्यांनी आनी आंकड्यां प्रमाण गोंयान 30 नोव्हेंबर 2022 मेरेन फकत 33.344 मेगावॅट सौर उर्जा निर्मितीचें लक्ष्य साध्य केलां. भारता पयलीं 175 जीडब्ल्यू सौर आनी नवीकरणीय उर्जेचें राष्ट्रीय एकत्रीत लक्ष्य साध्य करपा खातीर गोंयांत 358 मेगावॅट उर्जेचें लक्ष्य साध्य करप बंधनकारक आशिल्लें. आतां परत एक फावट मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी फुडल्या 2 वर्सांत 500 नोकऱ्यो निर्माण करून 150 मेगावॅट नवे लक्ष्य थारायलां जें पुरायपणान अवास्तव आसा अशें युरी आलेमाव गया हांणी सांगलें.

भाजपा सरकारान फकत विध्वंसक तामनार प्रकल्पाक सुवीधा दिवपा खातीर सौर आनी नवीकरणीय उर्जा निर्मितीचेर वेळ घेवपी धोरण घालां. ताम्नार प्रकल्पा खातीर जाय आशिल्ल्या वट्ट निधींतल्यान फकत अर्दो निधी गोंयांत नवीकरणीय उर्जा निर्मिती खातीर सरकारान गुंतयल्यार मागीर सौर आनी नवीकरणीय उर्जे वरवीं पुराय गोंयची वीज गरज भागोवंक मेळटली असो दावो युरी आलेमाव हांणी केला.

कार्यावळींत व्हड व्हड घोशणा करून प्रसिध्दी मेळोवपाचो कांयच फायदो ना. राज्यांत सौर आनी नवीकरणीय उर्जा निर्मितीचें ध्येय साध्य करपा खातीर सरकारान कृती आराखडो तयार करपाची गरज आसा. हे विशीं लोकांक जागृताय करपाक सरकारूय अपेस आयलां अशें युरी आलेमाव हांणी सांगलें.

इलेक्ट्रीक वाहनां खरेदी करपा खातीर सरकारान अनुदान येवजण बंद केल्या. हे कृतींतल्यान ते पाचव्या उर्जे विशीं गंभीर नात हें स्पश्ट जाता. सरकारा कडेन कार्यावळीं खातीर खर्च करपाक पयशे आसात जाल्यार ते इलेक्ट्रीक वाहनांक अनुदान कित्याक दिवंक शकनात? असो प्रस्न युरी आलेमाव हांणी विचारला.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!