गोंय

कोंकणी भाशे वरवीं आमची अस्मिताय राखून दवरची’

पणजीः

राजभास कोंकणी ही अधिकृत कामां खातीर वापरची आनी तरेकवार माध्यमांतल्यान तिचो प्रचार करचो. कोंकणी भास आमची वळख आसा आनी ते खातीर तिची जतनाय करप आमची जबाबदारी आसा अशें काँग्रेस फुडारी अमरनाथ पणजीकार हांणी म्हणलें.


गोंयच्या लोकांक राजभास दिसा परबीं दितना अमरनाथ पणजीकार हांणी म्हणलें, कोंकणी मोगींक लागून आनी तांणी केल्ली 555 दिसांची चळवळ हाका लागून कोंकणीक वळख मेळपाक मजत जाली. त्या काळांत लोकांनी कोंकणी भाशेचें म्हत्व सगळ्यां मेरेन पावयलें आनी ते खातीर जैत मेळपाक शकलें.


“आदले प्रधानमंत्री राजीव गांधी हांणी गोंयच्या लोकांक पयली राजभास थारावपाक आदार केलो , जो घटकराज्य जावपाचो मुळावो निकश आशिल्लो. उपरांत 4 फेब्रुवारी 1987 दिसा गोंय विधानसभेन राजभास विधेयक संमत केल्ल्यान कोंकणी गोंयची राजभास जाली,” अशें तांणी सांगलें.


कोंकणी ही आमची वळख आसा आनी ते खातीर कोंकणीचो प्रसार जाता तितलो करप गरजेचो अशें तांणी मुखार म्हणलें.


राजीव गांधी हांच्या यत्नांक लागून २० ऑगस्ट १९९२ दिसा 71वे दुरुस्ती प्रमाण कोंकणीचो आसपाव भारताच्या संविधानाच्या आठव्या अनुसुचींत जालो अशें तांणी सांगलें.


30 मे 1987 दिसा राजीव गांधी हांणी गोंयाक घटकराज्याची भेट दिली अशें तांणी म्हणलें.


आतां कोंकणी भाशेची राखण आनी प्रचार करप हें आमचें कर्तव्य आसा. सरकारान गोवा कोंकणी अकादेमी वरवीं कार्यावळी घडोवन हाडून तरणाट्यांक साहित्य निर्माण करपाक आदार दिवचो अशें तांणी सांगलें.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!