गोंयदेश/संवसार

‘गोंय हें ‘एक भारत, श्रेश्ठ भारता’चें प्रतिक’

गोंयच्या १३३० कोटींच्या प्रकल्पांचो शुभारंभ आनी बुन्यादी फातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकीं आयज बसयलें. हाचो फायदो थळाव्यांक जातलो. पायाभूत सुविधायो वाडिल्ल्यान रोजगाराच्यो संदी वाडल्यात. पर्यटनांत फुडें आशिल्ल्या गोंयांत आतां ‘कॉन्फरन्स टुरिझम’ हे नवे संकल्पनेची भर पडल्या, अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. तशेंच सर्वधर्मीय लोक गोंयांत एकवटान रावतात. हें ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारता’चें प्रतीक जावन आसा, अशेंय सांगलें.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मडगांवां ‘विकसीत भारत, विकसीत गोवा’ हे सभे वेळार उलयताले. ह्या वेळार माचयेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई, खासदार सदानंद शेट तानावडे, सभापती रमेश तवडकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.

प्रधानमंत्री मोदी हांणी सभे पयलीं प्रदर्शनांत लायिल्ल्या ‘विकसीत गोवा’ खाला उबारिल्ल्या स्टॉलांक भेट दिली आनी म्हायती जाणून घेतली. प्रधानमंत्र्यान कोंकणी भाशेंत भाशणाची सुरवात करून सगळ्यांचीं काळजां जिखलीं. तांणी सांगलें, ‘गोंय देशांतलें आवडटें पर्यटन थळ. गोंयचे भुंयेन संत, कलाकार, विद्वानांक जल्माक घाले. गोंयचे संत सोहिरेबानाथ आंबिये, तशेंच गायिका सूरश्री केसरबाई केरकार, विचारवंत धर्मानंद कोसंबी, शास्त्रज्ञ रघुनाथ माशेलकार हांणी गोंयचे भूंयेर जल्म घेतलो. दामोदर साल हांगा स्वामी विवेकानंद हांकां नवी उर्बा मेळ्ळी. लोहिया मैदान हे स्वातंत्र्यसंग्रामाचें प्रतीक आशिल्ल्यान देशा खातीर कितेंय करपाचो वेळ येता तेन्ना गोंयचे लोक फाटीं रावनात. हें गोंयान दाखोवन दिलां. कुंकळेचें हुतात्मा स्मारक धाडसाचें प्रतीक. सेंट फ्रान्सिस झेविअर म्हणल्यार गोंयच्या सायबाची कूड दर्शना खातीर दवरतात. हो उत्सव शांती आनी सद्भावनेचो संदेश दिता.’

गोंयांत १३०० कोटींच्या प्रकल्पांचें उक्तावण आनी पायाभरणी आतां जाल्या. हे प्रकल्प गोंयचे उदरगतीक वेग दितले. एनआयटी, नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ वॉटर स्पोर्टसचें उक्तावण जालें. सरकारी नोकरेचें तरणाट्यांक पत्र दिलां. ह्या सगळ्याचो फायदो थळाव्यांक जाता. गोंयचो वाठार ल्हान आनी गोंय लोकसंख्येनूय ल्हान आसा. तरी समाजीक विवीधतायेचो विचार करीत गोंय खूब व्हडलें, अशें प्रधानमंत्र्यान फुडें म्हणलें.

अंदूंच्या अर्थसंकल्पांत पांच लाख रुपयां मेरेन फुकट भलायकी येवजण, आशा आनी बालवाडी कर्मचार्‍यांक फुकट उपचारांची गॅरंटी, नुस्तेंमारीचेर लक्ष दिलां. मत्ससंपदा वरवीं मेळपी मजत वाडयतले. सी फूट निर्यातींत वाड जातली. नुस्तें पाळपा खातीर किसान क्रेडीट कार्डची सुविधा दिली, विमा सुविधा दिली तशेंच सबसिडीही दिता, अशेंय तांणी म्हणलें.

विमानतळ, रेल्वे आनी हेर उदरगतीच्या कामां खातीर ११ लाख कोटींची तरतूद केल्या. तशेंच मोपा राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय विमानां सुरू आशिल्ल्यान गोंयांक लॉजिस्टीक हब करपाचो यत्न चालू आसा. तशेंच गोंयांत नव्या प्रकारच्या कॉन्फरन्स ट्युरिझमाची संकल्पना रुजयता. कॉन्फरन्स ट्युरिझमाक लागून गोंयच्या रोजगारांत वाड जातली, हाचो फायदो थळाव्यांक जातलो, अशेंय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!