सांस्कृतीक खबरो

सुशीला त्रिविक्रम भट स्मरणार्थ पुरस्कार वांटलें

कोंकणी केंद्र – गोश्रीपुर संस्था, कोंकणी भाषा प्रचार सभा आनी सुशीला त्रिविक्रम भट कुटुंबान एकमेळून 3 डिसेंबर 2023 दिसा आयतारा कोंकणी भाषा भवन, चेरलायि, कोच्ची हांगा “शोभकृत कार्तिक कोंकणी कवि संगम्” आनी “श्रीमती (स्व.) सुशीला त्रिविक्रम भट स्मारक पुरस्कार सुवाळो- 2023” आयोजीत केलें.


देनपारां 3.30 ते 4.30 मेरेन 59वें “शोभकृत कार्तिक कोंकणी कवि संगम्” घडयलें. सर्वश्री/श्रीमती : गोविन्द एस नायक, जी. मोहन राव, मनोहर आर. शेणै, चित्तरंजन एस. नायक, के.एन.आर.भट, जया बालकृष्ण कामत, सुरेश वी. शेणै, एन. बालकृष्ण मल्या, एन. सदानन्द कम्मत, आनिता डि किणी, आर.एस.भास्कर, आर. रामानन्द प्रभु, एस.रामकृष्ण किणी, पि.एस. वसन्त कुमारी, विजय कुमार एन. पै, धन्या जी. मल्या, एन. माधव रावु, सरस्वती एस. प्रभु, एस. सुधीश शेणै ह्ये कवींनी आपापली कविता सादर केली.


सांजवेळा 5.00 वरांचेर “श्रीमती (स्व.) सुशीला त्रिविक्रम भट स्मारक पुरस्कार” वितरण सुवाळ्यांत कु. अमृता एस. प्रभुची प्रार्थनाचे उपरांत श्रीमती संध्या वी. प्रभून येवकार दिलो.


कोंकणी केंद्र – गोश्रीपुर संस्थेचे अध्यक्ष श्री. एम. लक्ष्मण किळिकार हांचे अध्यक्षते खाला चलल्ले सभेंतु कोंकणी भाषा प्रचार सभेचे अध्यक्ष आनी निवृत्त न्यायाधीश श्री. एस. मनोहर किणी हाणीं दिवली जळोवनु कार्यावळीचें उक्तावण केलें. सुशीला भट्ट हांचो कोंकणी भाशेचेर आसलो मोग सदांच अजापीत केलें आसा आनी तीणे भाशे खातीर जायत्या तरांनी केल्लीं मोलादीक कामां नवे पिळगेन याद करून त्या पावलांचेर पावल दवरचें अशी उक्तावण भाषण केलेलें श्री. मनोहर किणी हाणीं सांगलें.


सुशीला त्रिविक्रम भट्ट ही सकलकला वल्लभा आशिल्ली आनी कोंकणीच्या सगळ्या आंगांनी तिणें अमूल्य योगदान दिलें, पूण मानाची वासना नासतना तीणें दिलेली नम्र सेवेक समाजान तिचो जाय तो मान केलो ना हें दुख्खाचें सत्य अशें लक्ष्मण किलीकार हांणी अध्यक्ष भाशणांत सांगलें.


मागीर 2023 वर्षाचे श्रीमती. (स्व.) सुशीला त्रिविक्रम भट स्मरणार्थ पुरस्कार वांटलें. श्री. एन. बालकृष्ण मल्या हांका साहित्यकृति पुरस्कार, श्री. एस. रामकृष्ण किणी हांका सेवा पुरस्कार, श्रीमती. अनिता डि. किणी हांका कथारचना पुरस्कार, श्रीमती. विलासिनी नारायण नायक हांका कविता रचना पुरस्कार, श्री. एन. सदानंद कम्मत हांका विशेष पुरस्कार मेळें.


ते उपरांत भुरग्यांचे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे सादरीकरण आसलें. कोंकणी शिक्षक श्रीमती. एस. सरस्वती प्रभुच्या देखरेखीखाला ल्हान भुरग्यांच्या ललित पावलांनी केलेलें रंगारंग नृत्य कार्यक्रम सुवाळ्याची सोबीतकाय जाली.


उपरांत कोंकणी भाषा प्रचार सभेचे संयुक्त सचिव श्री. मनोहर आर. शेणैन सगळ्यांक उपकार सांगलें.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!