देश/संवसार

केजरीवाल राजिनामो दिवचो! : भाजपा

दिल्लींतल्या सोऱ्याच्या घोटाळ्या संबंदी अंमलबजावणी संचालनालयान आयतारा नवो दावो केला. आम आदमी पक्षान दिल्ली सोऱ्याच्या घोटाळ्याच्या पयशांनी गोंयांत वेंचणुकेच्या प्रचारा खातीर वापरिल्ल्याचो आरोपपत्रांत केल्ल्या सनसनाटी आरोपाक लागून बोवाळ जाला.

मजगतीं, हे विशीं  भाजपान दिल्लींतल्या आपच्या कार्यालयांत निशेध करून केजरीवालाचो राजिनामो दिवचो अशी मागणी केली. आपाचेर केल्ल्या भ्रश्टाचाराच्या आरोपां आड भाजपान आक्रमक भुमिका घेतल्या.

ईडीच्या दाव्या प्रमाण आपच्या सर्वेक्षण पंगडाक वांटेकार आशिल्ल्या गोंयच्या कार्यकर्त्यांक सुमार 70 लाख रुपया रोख पयशे दिल्ले.

अबकारी धोरणांतल्यान मेळिल्ल्या 100 कोटी रुपयांच्या “किकबॅक”चो एक भाग आम आदमी पक्षान फाटल्या वर्सा जाल्ले गोंय विधानसभा वेंचणुकेंत प्रचार करपा खातीर वापरिल्लो. हाचो दावो अंमलबजावणी संचालनालयान केला.

मजगतीं, हे विशीं टिप्पणी करतना केजरीवाल हांणी सगली गजाल ‘नकली’ आसा आनी ताचे फाटलो हेतू भाजपाक मजत करपाचो आसा अशें सांगलां. केंद्रांत सत्तेर आशिल्लो पक्ष इडी सारक्या एजन्सींचेर वर्चस्व गाजयता. हें केजरीवालान सांगलां.

दिल्ली सोऱ्याच्या घोटाळ्यांतल्या 7 आरोपीं आड सीबीआयन 10 हजार पानांचो आरोपपत्र दाखल केला. आपचे संचारण प्रभारी विजय नायर हांणी हे मोहिमे कडेन संबंदीत कांय जाणांक रोख पयशे एकठांय करपाक सांगिल्ल्याचें तपास एजन्सींतल्यान सांगलें.

गोंय विधानसभा वेंचणुकेंत वेगवेगळ्या पक्षांनी केल्ल्या खर्चाची म्हायती उजवाडाक आयल्या. दुसरे खेपे गोंय विधानसभेंत लढो दिवपी आप कंपनीन आपल्या उमेदवारांच्या प्रचाराक साडेतीन कोटी रुपया खर्च केल्यात हें उजवाडाक आयलां.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!