सांस्कृतीक खबरो

व्हड खोशयेचो दिस…

– अजय जल्मी

आयज आयला व्हड खोशयेचो दिस,
आयज मनयतात गोय मुक्ती दिस.
गोयान पळवन पोर्तुगीज सालाझार हुकूमशाय,
डाॅ. राममनोहर लोहिया जालो अजाप.
मडगाव च्या क्रांती मैदानार पेटयली,
ऐक क्रांती पणती.


भाषण करपाक बंदी आसतना वीर तो
ऊभो रावलो.
पोर्तुगीज पोलीसान भाषण बंद करपाक सांगले,
तरीपुण तो मातूय भियेवना.
मडगाव येलो तेका मडगाव पोलीस स्थानकार
. कळटतगिर लोहीयाक पोर्तुगीज पोलीसांनी धरलो.
हजारांनी लोकांनी मडगाव हालयले.
जायते जाण झुजले पोर्तुगीज पोलीसाआड.
जायती वर्सा चलली मुक्ती झुंज.


टी. बी. कुन्हा ,पांडुरंग पुरूषोत्तम शिरोडकर, पुरूषोत्तम काकोडकर अशी जायती आसात नावा वीरांची.
कोणाक बंदखण तर कोणाक फाशी.
शेवटाक पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू न धाडले सैन्य.
आनी या सैन्यान केलो हल्लो.


तेन्ना शरण आयलो सालाझार.
१९ डिसेंबर १९६१ चो तो दिस.
एकदाची सोपली ४५१ वर्साची जुलमी राजवट.

अजय जल्मी

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!