देश/संवसार

Dawood Ibrahim : दाऊद इब्राहिमाक विखारी पदार्थ दिलो?

Dawood Ibrahim :भारताचो मोस्ट वाँटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमाक (Dawood Ibrahim) विखारी पदार्थ दिल्ल्या विशीं चर्चा जाली. सोशल मिडियाचेर ह्या प्रकरणाचेर व्हडली चर्चा जाली. पाकिस्तानी पत्रकार अर्जू काझमीनय दाऊद इब्राहिमाक विखारी पदार्थाक लागून हॉस्पिटलांत दाखल केला असो दावो केला.

जावेद मियांदाद हाचो पूत दाऊद इब्राहिमाचे चलये कडेन लग्न जाला. 2005 वर्सा जाल्ल्या ह्या लग्नाचेर भारत-पाकिस्तानांत खूब चर्चा जाली. दाऊदाचो फोटो त्या वेळार उक्तो जावंक नाशिल्लो. दाऊद इब्राहिम निमाणो घटक मेजता आनी पाकिस्तान सरकारान ही खबर दामून उडयल्या अशी चर्चा जाली. जावेद मियांददाकूय पाकिस्तान सरकारान घरांत बंदखणींत दवरला अशीं खबरां आयलीं. पूण एबीपी न्यूजा कडेन उलयतना जावेद मियांदाद हांणी ही वृत्ती खंडीत केल्या. ताका कोणेंच घरांत बंदखणींत दवरूंक ना अशें तांणी सांगलां. जावेद मियांदादानय दाऊदाचे स्थितीची म्हायती दिली.

दाऊद इब्राहिमा Dawood Ibrahim विशीं प्रसार माध्यमांतल्यान चलपी खबरां विशीं हांव कांयच सांगचो ना अशें जावेद मियांदादान एबीपी न्यूजाक सांगलें. पाकिस्तान सरकार दाऊद विशीं जें कितें सांगपाचें आसा तें सांगतलें अशेंय तांणी स्पश्ट केलें.

सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म एक्साचेर केल्ल्या पोस्टांत पाकिस्तानी पत्रकार अर्जू काझमी हांणी सांगलें, दाऊद इब्राहिमाक विखारी पदार्थ दितात आनी कराचीच्या हॉस्पिटलांत मरणा कडेन झुजता अशीं उलोवपां पाकिस्तानांत सुरू आसात. पाकिस्तानांतल्या कोणाकूच ह्या अहवालाची पुष्टी करपाचें धाडस करिना. तेचेर कोणेय टिप्पणी केल्यार ताचेर कारवाय जातली अशेंय काझमीन सांगलें.

कोणेय ही खबर पुष्टी केल्यार वा करपाचो यत्न लेगीत केल्यार आपूण संकश्टांत पडटलो अशें अर्जू काझमी हांणी सांगलें. जावेद मियांदाद हांचे कडेन केल्ल्या संवादांत लेगीत तांणी दाऊद इब्राहिमा कडेन संबंदीत खंयचीय खबर पुष्टी करपाक न्हयकार दिलो.

Dawood Ibrahimचे भलायके विशीं कितें खबर आसा?

मिडिया खबरां प्रमाण सोशल मिडियाचेर जायते वापरपी दाऊद इब्राहिमाक कराचीच्या हॉस्पिटलांत दाखल केला असो दावो करतात. कांय अज्ञात मनशान विखाचो वापर केल्लो असो दावो आसा. हाका लागून दाऊदाक हॉस्पिटलांत दाखल केला.

दाऊदच्या गटाच्या आदल्या वांगड्याच्या म्हणण्या प्रमाण फाटल्या कांय दिसां सावन दाऊद गंभीर दुयेंसाक लागून कराचीच्या हॉस्पिटलांत दाखल जाला.दोन दिसां आदीं ताका हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो. ताका खर सुरक्षा खाला दवरला. दाऊद हॉस्पिटलांत दाखल केल्ल्या माळयेर कोणाकूच वचूंक मेळना. फकत उंचेल्या पांवड्यावेले अधिकारी आनी लागींच्या कुटुंबांतले वांगडी थंय वचूंक शकतात.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!