गोंयसांस्कृतीक खबरो

17 आनी 18 फेब्रूवारीक युवा कोंकणी साहित्य संमेलन

गोवा कोंकणी अकादेमी, पणजी आनी व्ही. एम्. साळगांवकार कायदो महाविद्यालय हांच्या जोड पालवान 23 वें युवा कोंकणी साहित्य संमेलन ता. 17 आनी 18 फेब्रूवारी, 2024 अशे दोन दीस मिरामार, पणजेच्या व्ही. एम्. साळगांवकार कायदो महाविद्यालयांत घडोवन हाडटात. ह्या संमेलनांत साहित्याच्या वेगवेगळ्या प्रकारांचेर कार्यशाळा, युवा पुरस्कार भेटवण, पडवेर अश्यो तरेकवार कार्यावळी जातल्यो.

बाय अन्वेषा सिंगबाळ हांकां 23व्या युवा कोंकणी साहित्य संमेलनाच्यो संमेलनाध्यक्ष म्हूण वेंचून काडलां. सुलुस’ नांवाच्या कविता संग्रह पुस्तका खातीर 2016 वर्साचो प्रतिश्ठीत साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार विजेती गोंयची अन्वेषा सिंगबाळ स्वताक लेखक म्हणना. लेखिका जावचे पयलीं ती स्वताक कोंकणीची वावुरपी मानता. कायदो शिक्षण पुराय जाले उपरांत रोखडेंच पत्रकारिता आनी विद्यार्थी चळवळींत बुडपी अन्वेषान समाज एक बरी सुवात करपाक मजत करपाची आपली कळाशी सोदून काडली आनी तेन्ना सावन तिणें समाजा खातीर सातत्यान योगदान दिलां. गोंयांतली सगळ्यांत पोरणी बिगर सरकारी संस्था कोंकणी भाशा मंडळाची ती पयली बायल अध्यक्ष. सद्या अध्यक्ष म्हूण तांचो दुसरो कार्यकाळ चालू आसा.

अन्वेषा समाजीक मळार सक्रिय आसा आनी तरणाटे आनी बायलां वांगडा वेगवेगळीं सत्रां घडोवन हाडटा. मासिक पाळी भोंवतणचे गैरसमज, बायलां खातीर कायदे, लैंगिक समानताय, कथा सांगपाचें तंत्र, वाचन आदी विशयांचेर तें व्याख्यानां दिता.

एक सृजनशील उद्देजक म्हूण तिचो वावर आसा. अभिनव क्रिएशनज हो तिचो वेवसाय तिका पुस्तकां मदीं, भुरग्यां मदीं आनी वाचन-बरोवपाच्या आवडी मदीं रावपाक दिता. गोंयांतल्या जायत्या शाळांनी भुरग्यां खातीर पुस्तक प्रदर्शनां घडोवन हाडपा बरोबरच ते भुरग्यां खातीर खाशेले सुटयेंतलीं शिबिरां घडोवन हाडटा. ‘मज्जा’ अशें नांव आशिल्लीं हीं शिबीरां ल्हान भुरग्यांक काणयो, कविता, नाट्य, संगीत, शिल्प ह्या सारक्या वेगवेगळ्या कार्यावळींनी व्यस्त दवरता.

तांची गोंय सरकाराच्या अणकार मंडळाचेर अधिकृतपणान कांय काळ नेमणूक जाल्ली. सरकारी कागदपत्रां, संकेतथळां हांचे कोंकणींत अणकार केल्यात. सद्या ती केंद्र सरकाराच्या AI4Bharat ह्या प्रकल्पा खाला अणकाराचें काम करता.

yuva konkani

‘सुलुस’, ‘पडसाद’, ‘चांफो’ आनी ‘आसोर’ ही तिचीं कवितांची पुस्तकां, एक बाल साहित्य पुस्तक ‘दांत’ आनी बाल साहित्य पुस्तकांचे जायते अणकार तिणे केल्यात. प्रथम बुकस हांच्या स्टोरीव्हिवर ह्या संकेतथळा खातीर भुरग्यांच्या साबार पुस्तकांचो कोंकणींत अणकार केला. नॅशनल बुक ट्रस्टाच्या दोन बाल काणयांच्या पुस्तकांचो अणकार केला. हालींच तांकां गोंय सरकाराचो युवा सृजन पुरस्कार फावो जाला.

बाय मेघना कापडी ह्यो  ह्या संमेलनाच्यो कार्याध्यक्ष म्हूण जापसालदारकी सांबाळटल्यो. त्यो इतिहास विभागांत सहयोगी प्राध्यापिका आसून तांकां 23 वर्सांचो शिकोवपाचो अणभव आसा. त्यो व्ही.एम. साळगांवकर कायदो महाविद्यालयांत 2001 वर्सा सावन शिकयतात.तांणी कॉलेजीच्या एन.एस.एस. युनिटाची एन.एस.एस. समन्वयक म्हणूनय काम केलां. हालींच गोंय एच.एस.एस.सी इतिहास पाठ्यपुस्तकाच्या संपादक मंडळांत तांणी दिल्ल्या योगदाना खातीर कुंकळ्ळी हुतात्मा समितीन तांचो भोवमान केला. सध्या त्यो  गोंय विद्यापिठांत संशोधन (पीएच.डी.) करतात.

कोंकणी युवा साहित्य संमेलना खातीर ज्ञानेश्वर पेडणेकार हे सोय-यांक येवकार दितले. जून २००६ सावन ताणी हे  संस्थेंत प्रशासक म्हूण प्रवेश घेतलो.अर्थशास्त्र आनी समाजशास्त्रांत दुप्पट पदव्युत्तर पदवी मेळयल्ल्यान तांणी शिक्षणांत पदवी (बी.एड) आनी वेवसाय प्रशासनांत डिप्लोमा (डीबीए) लेगीत मेळयल्या. 20 वर्सां परस चड काळ अध्यापन मळार ताणें अर्थशास्त्र आनी समाजशास्त्र अशे विशय शिकयल्यात.

फाटलीं 45 वर्सां शिक्षणाच्या मळार तांणी 25 वर्सां प्राचार्य पदाचेर काम केलां, तशेंच 6 वर्सां गोंय विद्यापिठाचो निबंधक आनी 10 वर्सां ह्या म्हाविद्यालयाचो प्रशासक म्हूण तांणी काम केलां.

शिक्षणाच्या मळार बरोच तेंप उत्कृश्ट प्रशासक आनी द्रश्टो शिक्षणतज्ञ म्हणून ताका 5 आंतरराष्ट्रीय भोवमानां सयत वेगवेगळे पुरस्कार आनी प्रमाणपत्रां फावो जाल्यांत. २००१ वर्सा उत्कृश्ट शिक्षक म्हूण राष्ट्रीय पुरस्कार तांणी मेळयला, २००२ वर्सा भारताचो राष्ट्रपती डॉ. अब्दुल कलाम हांचे हस्तुकीं तांणी भोवमान स्विकारला.

हाचे वांगडाच तांकां राज्य आनी राष्ट्रीय पांवड्या वयले साबार पुरस्कार, मान्यताय आनी तोखणायो फावो जाल्यात.

हेर म्हायती खातीर सहयोगी प्राध्यापक मेघना कापडी (9890254884)  meghanakapdi@vmslaw.edu.in हांचे कडेन ह्या ईमेल नाम्याचेर संपर्क सादचो अशें आयोजकांनी कळीत केलां.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!