गोंय

‘मुख्यमंत्री आनी ताचे मंत्री शाहजहान राजवटी भशेन सरकार चलयतात’

Vijai Sardesai :

गोंय सरकारा वतीन गुजरातांतल्या सुप्रसाशन पद्दतीचो अभ्यास करपा खातीर अभ्यास भोंवडी आयोजीत केल्या. विजय सरदेसाय हांणी हे भोंवडेचेर खर टिका केल्या. भौशीक पयशांचेर मजेशीर भोंवडी करपाची म्हाका आवड ना अशें सांगून अभ्यास भोंवडेच्या प्रतिनिधी मंडळांतल्यान आपलें नांव काडून उडोवपाची मागणी सरदेसाय हांणी केल्या.

मुख्यमंत्री सावंत आनी ताचे मंत्री शाहजहान राजवटी भशेन गोंय सरकार चलयतात. गुजरातांतल्या सुप्रसाशन पद्दतीचो अभ्यास करपा खातीर हो मंत्री अभ्यास भोंवडेर वता अशें सरदेसाय हांणी सरकाराचेर टिका केली.

सरदेसाय हांणी सांगलें, सरकारान 19 ते 21 फेब्रुवारी मेरेन 9 आमदारांची अभ्यास भोंवडी घडोवन हाडल्या. ह्या भोंवडेंतलें पयलें नांव शाहजहानाचें. निविदा करिनासतना कला अकादेमीचेर नवनिर्माणाचें काम करून कोटी रुपयांचो गबन करपी मंत्र्या वांगडा तो गुजरातांत अभ्यास भोंवडेर गेलो.

19 फेब्रुवारी ते 21 फेब्रुवारी मेरेन गोंयांत कार्निवाल महोत्सव चालू आसा, हे खेपे आमी गुजराताक कित्याक भेट दिवची? ह्या भोंवडेर वचपाची म्हाका इत्सा ना. देखून ह्या मंत्र्याच्या अभ्यास भोंवडेच्या वळेरेंतल्यान म्हजें नांव काडून उडोवचें.

सरकारान म्हादय आनी कोळशाच्या प्रस्नाचेर लक्ष दिवन ही समस्या सोडोवची. भौशीक पयशांनी घेतिल्ले सुखद भोंवडेंत आपूण रूची ना अशें सरदेसाय हांणी सांगलें.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!