अर्थीक खबरोगोंय

‘गिरेस्त आनी गिरेस्त इश्टां खातीर अर्थसंकल्प’

Union Budget 2023 :
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी आयज संसदेंत अर्थसंकल्प सादर केलो. मोदी सरकारान 2023-24 वित्तीय वर्साचें दुसरें आनी निमाणें अर्थसंकल्प सादर केलें. अर्थमंत्री सीतारमण हांणी 2023-24 वर्साचें अर्थसंकल्प सादर केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अर्थसंकल्पा उपरांत निर्मला सीतारामनाक परबीं दिल्यात.

मजगतीं, ह्या अर्थसंकल्पाचेर वेगवेगळे फुडारी आनी आमदार प्रतिक्रिया दितात. गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष आनी आमदार विजय सरदेसाय हांणी हाचेर प्रतिक्रिया दिल्या. ह्या अर्थसंकल्पांत डबल इंजिन सरकारान गोंयाक निराश केला, गोंयच्या लोकांक सुटका दिवपाक सरकार अपेस आयलां अशें सरदेसाय हांणी सरकाराचेर टिका केली.

अर्थसंकल्पांत मिष्टी येवजणेची घोशणा जाली. दर्याक लागीं आशिल्ल्या दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी मॅंग्रोवांचे संवर्धन करपा खातीर मिश्ती येवजण सुरू करतात. हाका लागून मॅंग्रोवांची राखण जातली. मिष्टी ह्या उतराचो बंगाली भाशेंत गोड असो अर्थ जाता. मिष्टी येवजणे खातीर कॅम्पा निधीचो उपेग जातलो. पूण गोंयचे पयशे मध्य प्रदेशांतल्या रान वेवसाया खातीर वळयल्यात. देखून गोंयाक अर्थसंकल्पांत कांयच मेळूंक ना.

कोळशाच्या येरादारी खातीर गोंयचें रान कित्याक कापतात? दुप्पट ट्रॅकिंग करपा खातीर दर्यामार्गाचो वापर करचो. 50 सुवाती पर्यटन थळ म्हणून नियुक्त करतले आनी प्रचार करतले. प्रमोद सावंत ह्या 50 स्थळां मदल्या गोंयांतलीं उण्यांत उणीं 10 स्थळां वळखुपाक शकतले? वा म्हादाई सारकें तें खिळखिळपाक दिवपाचे? हो प्रस्न ताणें ह्या वेळार विचारलो. ह्या अर्थसंकल्पांतल्यान गोंय सरकाराचो एमएचएडाय प्रस्ना कडेन कांयच संबंद ना हें स्पश्ट जाता अशें सरदेसाय हांणी सांगलें.

budget 2023

देखून काँग्रेसीचो आमदार आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचेर टिका करतना ‘मित्र काल’ ह्या उतरांनी अर्थसंकल्पाचेर टिका केली. ह्या अर्थसंकल्पांत गरीबांक कांयच ना, बेकार तरणाट्यां खातीर कांयच ना, चलनवाड नियंत्रीत करपाक कांयच ना. गिरेस्त आनी गिरेस्त इश्टां खातीर सगळें! वचन पूर्ण जातलें! अशें सांगलां.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!