अर्थीक खबरो

RBI repo rate : घरांचें रीण, गाडयेचें रीण म्हारग; व्याजदरांत अर्द टक्क्यांनी वाड

2022-23 वित्तीय वर्साच्या निमाणे कडेन जाल्ले चलन धोरण समितीचे बसकेंत भारतीय रिझर्व्ह बँकेन रेपो दर 0.25 टक्क्यांनी वाडयला. समितीच्या 6 वांगड्यांतल्या 4 वांगड्यांनी रेपो दर वाडोवपाच्या निर्णया फाटल्यान मतदान केलें. हे नवे वाडीक लागून आतां रेपो रेट 6.50 टक्क्यांचेर पावला. मे 2022 सावन रेपो दर स पटींनी वाडला. ही वाड 2.25 टक्के आसा. हाचे उपरांत घरांचें रीण, गाडयेचें रीण म्हारग जावपाचें आसा. हाचो प्रत्यक्ष परिणाम सामान्य मनशाच्या खिशांत पडटलो.

बँको चड करून भारतीय रिझर्व्ह बँके कडल्यान अल्पकाळ रीण घेतात. आरबीआय हेर बँकांक दिल्ल्या रिणाचेर व्याजदर वाडयता तेन्ना रेपो दर वाडटा अशें म्हण्टात. आरबीआय व्याजदर वाडयता तेन्ना भांडवल घेवपी बँकांनीय गिरायकांक दिल्ल्या रिणाचेर व्याजदर वाडयतात, जाका लागून लुकसाण जावचें ना.

व्याजदर वाडपाचो भार बँकांनी स्वता सोंसचे परस गिरायकांक दिवप ही सामान्य पद्दत आसा. बँकांक कितलो फायदो जाता हाचेर व्याजदर वाडोवपाचो भार आमी सोंसचो? कितलें सोंसचें? हे रिण दिवपी बँको आनी वित्तीय संस्था थारायतात. चड प्रमाणांत उरिल्लीं रिणां आशिल्ल्या वित्तीय संस्थां कडेन घटमूट ताळेबंद नाशिल्ल्यान व्याजदर वाडपाचो भार तुमचेर पडपाची चड शक्यताय आसता आनी तुमचे ईएमआय वाडटले.

अशे तरेन आरबीआयन व्याजदर वाडयल्यार तुमचो ईएमआय वा रिणाचो म्हयन्याळो हप्तो थेट वाडूंक शकता आनी सामान्य लोकांचें अर्थीक गणित समस्याप्रधान जावंक शकता.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!