अर्थीक खबरोगोंयदेश/संवसार

‘केंद्रीय अर्थसंकल्पांत गोंय खातीर कांयच ना’

Union budget 2023 :
केंद्र सरकाराच्या अर्थसंकल्पाचेर टिका करतना गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे आदले अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांणी म्हणलें, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन गोंय आनी गोमंतकिया विशीं पुरायपणान विसरल्यात आनी ह्या अर्थसंकल्पांत गोंय खातीर निधीची कसलीच तजवीज करूंक ना.

गोंयच्या पर्यटन आनी खण उद्देगाची स्थिती नाजूक आनी भिरांकूळ आसली तरी सीतारामनान अर्थसंकल्पांतल्या ह्या दोन उद्देगां कडेन दुर्लक्ष केलां असो आरोप चोडणकारान केला. दशकांत एक फावट जावपी संत फ्रांसिस झेवियराच्या मड्याचें प्रदर्शन ते विसरल्यात अशेंय चोडणकारान नदरेक हाडलें. केंद्र सरकारा खातीर आमी तिसऱ्या वर्गाचे नागरिक लेगीत न्हय हें ह्या अर्थसंकल्पांतल्यान स्पश्ट जाता अशेंय चोडणकारान टिप्पणी केली.

खण बंदीचो धपको बसून महामारीक लागून संकश्टांत आशिल्ल्या गोंयच्या अर्थसंकल्पाक चालना दिवपा खातीर केंद्रान ह्या अर्थसंकल्पांतल्यान कसलीच तजवीज करूंक ना अशेंय चोडणकर यानी हांणी सांगलां. केंद्र सरकारा कडल्यान मेळपी अर्थीक मजत उणी जाल्ल्यान गोंय सरकारान हांगा वीज दर आनी उदकाचो दर वाडोवन लोकांक भार घालपाक सुरवात केल्या अशें चोडणकर यानी हांणी सांगलें.

संवसारीक दर्ज्याचें दायज स्थळ आशिल्ल्या पोरन्या गोंयाक केंद्रा कडल्यान अर्थीक आदार मेळना, देखून गोंयच्या सांस्कृतीक आनी दायज क्षेत्रांत निराशेचें वातावरण आसा अशेंय चोडणकर यानी हांणी नदरेक हाडलें. गोंयचें दायज संवर्धन आनी उत्खनन केंद्र सरकाराक
सुवाळ्या खातीर निधी दिवपाक विसरून राज्यांतल्या धर्मनिरपेक्ष लोकांक दुखापत जाल्या आनी सरकारा कडल्यान अपमानकारक वागणूक मेळपाक लागल्या अशें दिसूंक लागलां अशें चोडणकर यानी हांणी सांगलें केंद्र सरकार.
तशेंच राज्यांतल्या वखदां उद्देगाक केंद्रा कडल्यान मजतीची अपेक्षा आशिल्ली अशेंय चोडणकर यानी हांणी स्पश्ट केलां

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!