अर्थीक खबरो

अदानीच्या ४१३ पानांचो जापाचेर हिंडेनबर्गाची जाप!

न्यूयॉर्क:

हिंडेनबर्ग रिसर्चाच्या अहवालाचेर फाटल्या कांय दिसां सावन देशांत खूब चर्चा सुरू आसा. ह्या अहवालांत देशांतल्या मुखेल अडाणी उद्देगाचेर गंभीर आरोप केल्यात. अमेररकी गुंतवणूक सल्लागार कंपनी हिंडेनबर्ग कंपनीन देशाक अदानी उद्योग गट फटोवन घेता आनी फाटल्या कांय दशकां सावन ताळेबंद आनी हिशोबांत चुको करतात असो आरोप केला. ह्या अहवालाचो भारतांत आनी खास करून भारतीय बाजारांत बरोच परिणाम जाता. हो अहवाल जाहीर जाले उपरांत अदानी उद्योग गटाचें बाजार भांडवल सुमार 4.2 लाख कोटी लुकसाण जालां हें स्पश्ट जालां. मजगतीं, आयतारा रातीं अदानी हांणी ह्या सगळ्या आरोपांक 413 पानांची जाप दिल्या उपरांत हिंडेनबर्गान खर उतरांनी जाप दिल्या.


हिंडेनबर्ग रिसर्चाच्या आरोपांक अदानीन 413 पानांची जाप दिल्या. “हिंडनबर्गाचे आरोप हे मुद्दाम भारताचेर हल्लो आसात.” कंपनीचेर केल्ले आरोप फटीचे आसात आनी अमेरिकन कंपनींक फायदो जावपा खातीर हो अहवाल तयार केला अशें अदानी हांणी आपल्या जापांत सांगलां. तशेंच, ‘हो भारताच्या स्वातंत्र्याचेर, प्रामाणीकपणाचेर, गुणवत्तेचेर आनी उदरगतीचेर हल्लो. अशा विस्वासपात्र आनी अनैतिक संघटनेच्या अहवालाचो आमचे गुंतवणुकीचो परिणाम जाला अशें अदानी हांणी आपल्या जापांत म्हणलां.


मजगतीं, अदानीच्या आरोपांक हिंडेनबर्गान सविस्तर जाप दिल्या. “राष्ट्रवादाच्या चोंब्यान ही फटवणूक चुकीची वाट दाखोवंक मेळना. हे संबंदी केल्ल्या सगळ्या आरोपांक निराधार जाप उक्ती करपाक मेळना अशें हिंडेनबर्गान आपल्या जापांत म्हणलां.


अदानी कडल्यान मेळिल्ले जापेक सविस्तर जाप दितना अदानी गिरेस्त आशिल्ल्यान तांकां आपल्या फटवणुकेचेर दोळे धांपूंक मेळना असो उल्लेख हिंडेनबर्गान केला. “संवसारांतल्या गिरेस्त मनशान केल्यार लेगीत फटवणूक ही फटवणूक अशें आमकां दिसता. भारताच्या नशिबाचेर अदानी गट ऑफ इंडस्ट्रीजाचो परिणाम जावपाक लागला. अदानी उद्देगीक पंगडान देश लुटला जाल्यार दुसरे वटेन देशभक्तीच्या चोंब्यांत गुठलायला असोय उल्लेख हिंडेनबर्गान आपल्या जापांत केला.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!