देश/संवसार

पाकिस्तानाचो आदलो अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ संवसाराक अंतरलो

पाकिस्तानाचो आदलो अध्यक्ष मुशर्रफ हाका मरण आयलें. दुबयच्या एका हॉस्पिटलांत ताणें निमाणो स्वास घेतलो. परवेज मुशर्रफाक गंभीर दुयेंसांक तोंड दिवचें पडटालें. मुशर्रफ 2001 ते 2008 मेरेन पाकिस्तानाचो अध्यक्ष आशिल्लो. पयलीं तो लश्करी मुखेलीय आशिल्लो. कारगिल झुजाक परवेज मुशर्रफाक सरळ जापसालदार आसा. ताणेंच पाकिस्तानाचो आदलो प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफाक सत्तेवयल्यान काडून उडयलो.

मुशर्रफ मार्च २०१६ इस्वेंत दुबय उपचारा खातीर गेल्लो, तेन्ना सावन ताचेर थंय उपचार सुरू आशिल्ले. ताच्या मरणा विशीं ताचे आदीं जायते अहवाल आयिल्ले, पूण उपरांत ताच्या कुटुंबान त्या खबरांक खंडन केलो. चड काळ दुयेंत आसतना तो चड करून व्हेंटिलेटराचेर आसतालो. पूण हे खेपे ताणें आपलें जिणे कडेन झूज सोंपयलें.

पाकिस्तानाचो आदलो अध्यक्ष परवेज मुशर्रफाक मरणाची ख्यास्त फर्मायली. पाकिस्तानाच्या इतिहासांत ही पयलीच खेपे आदल्या अध्यक्षाक अशी ख्यास्त फर्मायली. पेशावर उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश वकार अहमद सेठ हांच्या फुडारपणा खाला आशिल्ल्या खाशेल्या न्यायालयाच्या तीन वांगड्याच्या खंडपिठान मरणाची ख्यास्त फर्मायली.

मजगतीं, पाकिस्तानाचे आदले अध्यक्ष मुशर्रफाची फांशीची ख्यास्त रद्द करपाचो निर्णय लाहोर उच्च न्यायालयान घेतला. इस्लामाबादच्या खाशेल्या न्यायालयान ताका देशद्रोहाच्या आरोपांत ख्यास्त फर्मायली. लाहोर उच्च न्यायालयान ह्या खाशेल्या न्यायालयाचो निर्णय अघटित आसा अशें सांगलां. मुशर्रफान लाहोर उच्च न्यायालयांत याचिकेंत ताका दिल्ले मरणाची ख्यास्त आव्हान दिल्लें.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!