गोंयसांस्कृतीक खबरो

Parikrama 0.6 खातीर क्युरेटर आनी रेफ्रीची निवड

Parikrama 0.6 :
परिक्रमा नॉलेज टर्मीनस दर वर्सा विवीधांगी आनी भोवआयामी अभियान घडोवन हाडटा. गिन्यान निर्मीती आनी रचनात्मकतेच्या बुनियादीचेर हें अभियान घडोवन येता. राज्यभरांतल्यान साबार उच्च शिक्षणीक संस्था आनी बिगर शिक्षणीक संस्था ह्या अभियानांत वांटो घेतात. २०२४ वर्सा जानेवारीच्या २० आनी २१ तारखेर हें अभियान जातलें.

ते खातीर परिक्रमा नॉलेज टर्मीनस संस्थेन नामनेचे चलचित्र दिग्दर्शक जितेंद्र शिकेरकार हांची क्युरेटर पदाचेर निवड केल्या. ह्या अभियाना अंतर्गत जावपी कार्यावळी, तांचो दर्जो आनी हेर रचनात्मक घटकांचेर क्युरेटर म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो दितात. हाचे आदिं श्रुती भोसले, सुरेल तिळवे, श्वेतांग नायक, शिरीश नायक हांची ह्या पदाचेर निवड जाल्ली.

तशेंच परिक्रमाच्यो (Parikrama 0.6) कार्यावळी वेवस्थीत घडून येवच्यो. साबार कागाळींचे निवारण तशेंच हेर निर्देश दिवपाक परिक्रमाच्या प्रक्रीयेंत रेफ्रीक म्हत्वाचो वांटो आसता. ते खातीर नामनेचे सामाजीक वावूरपी तशेंच कोंकणी चळवळीतले संघटक माल्कम डीकॉश्ता हांची निवड केल्या.

२६ नोवेंबर २०२३ दिसा फोंड्या जाल्या परिक्रमा नॉलेज टर्मीनस संस्थेच्या साबार मंडळाच्या बसकेंत ह्यो निवडी जाल्यो.

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!