गोंय

‘म्हादाई विशीं सभाघर समितीची तातडीची बसका आपोवची’

म्हादई संबंदी बेगोबेग सभाघर समितीची बसका आपोवची अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष आनी आमदार विजय सरदेसाय हांणी केल्या. हे संबंदी तांणी समितीचो अध्यक्ष आनी उदका संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकाराक पत्र बरयलां.

म्हादई विशींचे सभाघर समितीचे बसकेंत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक आपोवन ताचे कडल्यान स्पश्टीकरण घेवपाचीय मागणी केल्या. अशें जालें ना जाल्यार गोंयकारांक फकत गोवेकारांच्या दोळ्यांतल्यान उदक पुसपा खातीर ही सभाघर समिती नेमल्या अशें दिसतलें अशें तांणी सरकाराचेर टिका केली.

मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत आनी ताच्या सरकाराच्या चुकीच्या चालीक लागून गोंयची म्हादई न्हंय सदां खातीर गेला, आमचो म्हादईचो हक्क कर्नाटकाक गेला अशें तांणी सांगलें.

“काल शाहान सांगलें की कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान गोंय सरकाराक आपल्या वांगडा व्हरून म्हादईचें उदक वळोवपाचें थारायलें, हें स्पश्ट जाता की मुख्यमंत्र्याक फकत ताची संमतीच न्हय तर आपूणच ह्या कटांत भागीदार आसा अशें ताका दिसता. जर… मुख्यमंत्री खरो गोयकार, मागीर ताणें अमित शाह म्हणलें, हांवें तांकां आव्हान दिलें की तें फट म्हणचें.

पूण गृहमंत्र्याच्या निवेदनाचो अभ्यास करून कसलेंच स्पश्टीकरण दिनासतना प्रतिसाद दितलों अशें तांणी सांगलां. गोवेकारांक न्हीद नाशिल्ल्यान मुख्यमंत्री न्हिदेंत आसा. मुख्यमंत्री जागृत करपाचो वेळ आयला. म्हादई संबंदी निर्णयांत मुख्यमंत्री सावंत जर भागीदार आसत जाल्यार गोंयच्या लोकांक हें कळपाक जाय अशें सरदेसाय हांणी म्हणलें.

मुख्यमंत्री सावंत गोवेकाराक मूर्ख मानतात काय कितें असो प्रस्न उप्रासतना ह्याच कारणाक लागून म्हादई प्रस्नाचेर तयार जाल्ले सभाघर समितीन ताचे कडल्यान स्पश्टीकरण घेवपाची गरज आसा. समितीचो अध्यक्ष जर हें करपाक तयार ना जाल्यार मागीर ही सभाघराची समिती फकत लोकांच्या दोळ्यांतली दुकां पुसपा खातीर नेमल्या हें सिद्ध जातलें अशें सरदेसाय हांणी सांगलें.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!