गोंय

गोंयांतल्या ‘या’ गांवांत आतां बारांचेर बंदी

गोंयच्या एका गांवांत गांवांतल्या बारांचेर बंदी घालपाचो निर्णय घेतला. उत्तर गोंयच्या पेडणे तालुक्यांतल्या वारखंड ह्या गांवान हो निर्णय घेतला. वारखंड गौरी जोसाळकाराचे सरपंच हांणी पत्रकार परिशदेंत हे विशीं म्हायती दिली. हे संबंदी ग्रामसभेंत निर्णय घेतलो. वारखंड गांवाची वळख तिगोवन दवरपा खातीर आनी ह्या गांवाक आदर्श गांव म्हूण वळखुपाक हो निर्णय घेतला.

तशेंच वारखंड पंचायत वाठारांत जीएमआर कडल्यान जे बांदकाम चालू आसा ताचे संबंदी संबंदीतांक निवेदन दिलां. ग्रामपंचायतीचे येणावळी विशीं आमदारांकय निवेदन दिलां. गांवांतल्या लोकांच्या मागणी प्रमाण निर्णय घेतलो.

मजगतीं पेडणे तालुक्यांत टॅक्सी चालकांचो प्रस्न अजून सुटावो जावंक ना. ताचो फालोअप सुरू आसा. पेडणेच्या टॅक्सी चालकांक मोप्याच्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळार वेगळो काउंटर दिवचो अशी मागणी थळावे लोक करतात.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!