गोंयसांस्कृतीक खबरो

संजीव वेरेंकार कविता सर्तीत म्हाड्डोळकार, पेडणेकार, किणी थरल्या जैतीवंत

अपूर्व प्रकाशन मंगेशी आयोजीत सर्गेस्त संजीव वेरेंकार यादस्तीक पयले अखिल भारतीय कोंकणी कविता लेखन सर्तीचो निकाल जाहीर. सर्तितलें 5000 रूपयाचें पयलें इनाम रविंद्र म्हाड्डोळकार (गोंय) हांचे ‘एका महा-विजयरथाची कविता’ हे कवीतेक फावो जाले.जाल्यार 3000 रूपयाचे दुसरें इनाम सुनिता प्रकाश पेडणेकार(गोंय) ‘पोतेकार’ हे कवीतेक फाव जाले. तर 2000 रूपयाचे तिसरें इनाम अंजली किणी (बंगलोर कर्नाटक) हांचे ‘भूंयी’ हे कवीतेक फावो जाले.

ते भायर प्रत्येकी 1000 /- रूपयांची चार उमेद वाडोवपी इनामां जोडपी कवी अशें आसात पयलें उमेद वाडोवपी इनाम एनी दी कोलवाले हांचे ‘वाट’ कवीतेक फावो जाले.जाल्यार उमेद वाडोवपी दुसरें इनाम सोनाली श्याम प्रभू हांचे ‘आस्तीक आनी नास्तीक’ हे कवितेक फावो जाले.तिसरें उमेद वाडोवपी इनाम सारीका नायक हांचे ‘उतरां जाली मोनी’ हे कवितेक फावो जाले .जाल्यार चवथे उमेद वाडोवपी इनाम सखाराम शेणवी बोरकार हांचे ‘परतून तेच येतले’ हे कवीतेक फावो जाले.

सर्तीत वट्ट 89 सर्तकांनी वाटो घेतिल्लो.सर्तीचे परिक्षण नामनेचे साहित्यीक ,समिक्षक डॉ.प्रकाश वजरीकार आनी नामनेची कवयत्री ग्वादालूप डायस हांणी केले.सर्तीतल्या जैतिवंताक रोख इनामां,यादस्तीक आनी प्रमाणपत्र भेटयतले तशेच सर्तीत सहभागी जाल्ल्यां सगळ्यां कवींक 17 मार्चाक जातल्या खाशेल्या कार्यक्रमांत मानेस्तांचे हस्तुकी प्रमाणपत्रां भेटयतलें अशें आयोजकांनी कळीत केलां.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!