सांस्कृतीक खबरो

4 आनी 5 नोव्हेंबराक मंगळूरांत अ.भा. कोंकणी साहित्य संमेलन

अखील भारतीय कोंकणी परिशदेचें ह्या वर्सा 25 वें अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलन मंगळूरांत करपाचें थारलां, अशें परिशदेचे कार्यदर्शी गौरीश वेर्णेकर हांणी उजवाडायिल्ल्या पत्रकांत म्हणलां. शेनवार 4 आनी आयतार 5 नोव्हेंबराक हें संमेलन विश्व कोंकणी केंद्र, शक्तीनगर, मंगळूर हांगा जातलें, असो निर्णय हालींच मंगळूरांत जाल्ले बसकेंत जाला अशें तांणी फुडें म्हणलां.


अखील भारतीय कोंकणी परिशद एक वर्स परिशदेचें अधिवेशन जाल्यार एक वर्स साहित्य संमेलन घडोवन हाडटा. काणकोण जाल्ल्या संमेलना उपरांत कोविडाच्या म्हामारेक लागून परिशदेचें अधिवेशन गेल्ल्या वर्सा उसरां जाल्ल्यान हें संमेलन बऱ्याच तेंपान जाता. हें साहित्य संमेलन रुप्या उत्सवी संमेलन आशिल्ल्यान तें व्हडा दबाज्यान मनयतले आनी गोंय, कर्नाटक, केरळ आनी महाराष्ट्रांतलेच न्हय तर पुराय भारतभरांतल्यान कोंकणी लोकांक ह्या संमेलनांत आसपावन घेवपाची तयारी सुरू जाल्ल्याचें ताणें फुडें म्हणलां.

हेमा नायक


ज्येश्ठ साहित्यकार हेमा नायक ह्या संमेलनाच्यो अध्यक्ष आसात. हे संमेलनाक गरजेची आशिल्ली येवकार समिती आनी हेर समित्यो बेगिनूच वेंचून काडटले. मंगळूरांतले कोंकणी मोगी हे संमेलनाच्या तयारेक व्हडा उमेदीन लागल्यात अशें ताणें मुखार म्हणलां.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!