देश/संवसारसांस्कृतीक खबरो

विश्व कोंकणी दिसा निमितान कोचींत विविध कार्यावळ्यो घडयतलें

कोची:

विश्व कोंकणी दिसा निमितान एप्रील ९ तारिखेक कोचींत विविध कार्यावळ्यो आयोजीत केल्याय.

कोंकणी केन्द्र गोश्रीपूर संस्थेचे वतीन त्या दिसा ६४ वें क्रोधी चैत्र म्हयन्यांचे कवि संगमम घडयतलें. मट्टानचेरी कूवप्पाडम पळ्ळम मार्ग हांगा कवी एन.सदानन्द कम्मत हांगेल्या ‘द्वारका’ घराकडेन सांजेच्या ४ वराचेर कार्यक्रम जातलें. सदानन्द कम्मत येवकार दितलें आनी गोश्रीपूर हरिकुमार उलयतलें.

केरळ कोंकणी अकादमीच्या वतीन ह्या दिसा हय स्कूळ आनी हय्यर सेकनडरी स्कूळ विद्यार्थ्यांक खातीर शेणै गोंयबाब स्मारक प्रसनोतरी सर्त आयोजीत केल्या. सर्तेंत जैतिवंत विद्यार्थ्यांक पयलें इनाम रु.३०००,दुसरें इनाम रु.२०००
तीसरे इनाम रु.१००० अशीं आसतलें. कार्यावळ शेणै गोंयबाब कुटुंबाचे जोड पालवान जाता. पळ्ळुरुती श्री वेंकिटाचलपती देवस्थाना कडेनच्या एस.वी.डी विध्यानिकेतन इंग्लीश मीडियम्म शाळेंत त्या दिसा सकाळी १० वारार कार्यावळ जातली. उक्तावण सुवाळ्यांत लेखक आर.एस.भास्कर हे शेणै गोंयबाब जीवन आनी वावर ह्या विशयाचेर उलयतलें. प्रसनोतरी सर्तींत वांटो घेवपाक इच्येतल्या भुरग्यांनी 9446558935 ह्या मोबयेल नांबरांत संपर्क करून आपली नांवां नोंदणी करपाक जाय अशीं आयोजकांनी कळीत केल्ला.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!