देश/संवसार

भारतांतलो सगळ्यांत व्हडलो रॉकेट यशस्वीपणान उडयलो

इसरो ही भारताची राश्ट्रीय अंतरिक्ष एजन्सी. इसरोन ह्या वर्सांनी जायतीं कामां साध्य केल्यांत. इसरोन आयज श्रीहरिकोटा हांगाच्या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्रांतल्यान एलव्हीएम3-एम3 रॉकेट यशस्वीपणान सोडलो. हाचे वरवीं एकाच वेळार अवकाशांत 36 उपग्रह स्थापन केल्यात. हें यशस्वी लांच आयज सकाळीं 9 वरांचेर जालें.

अधिकृत म्हायती प्रमाण 43 मीटर उंचायेचो इस्रोच्या रॉकेटान 36 उपग्रह एकठांय व्हरून दवरले. एलव्हीएम3 कंपनीन व्हरपी उपग्रहांचें वट्ट वजन 5 हजार 805 टन आसा. हे मोहिमेक एलव्हीएम3-एम3/वनवेब इंडिया-2 अशें नांव दिलां. ह्या मिशनाच्या सुरवाती विशीं इसरोन ट्विट केलें.

नेटवर्क एक्सेस असोसिएट्स लिमिटेड युनायटेड किंगडम (वनवेब ग्रुप कंपनी) हांणी इसरोचो वेपारी फांटो न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड कंपनी कडेन 72 उपग्रह लो-अर्थ ऑर्बिट (एलईओ) हातूंत धाडपाची कबलात केल्या. 23 ऑक्टोबर 2022 दिसा इसरोन 36 वनवेब उपग्रह प्रक्षेपण केले. भारताची भारती एंटरप्रायझेस वनवेबांत मुखेल गुंतवणूकदार आनी शेअरधारक म्हूण काम करता.

आदीं जिओसिंक्रोनस सॅटेलाइट प्रक्षेपण वाहन MkIII (GSLVMkIII) ह्या नांवान वळखताले तें एलव्हीएम3 चें हें सवे उड्डाण. चंद्रयान-2 सयत सलग पांच मिशन केल्यात अशें इसरोन सांगलें.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!