गोंयदेश/संवसार

गोंयचो पूत जालो बिहाराचो राज्यपाल

आयज राष्ट्रपती भवनान वट्ट 13 नवे राज्यपाल नेमल्यात. हिमाचल प्रदेशाचो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकार बिहाराचो राज्यपाल म्हणून नेमलो. जाल्यार भगतसिंह कोश्यारीचो महाराष्ट्राचो राज्यपाल म्हणून राजिनामो राष्ट्रपतीन मान्य केलो.

हाचे आदीं फागू चौहान बिहाराचो राज्यपाल म्हणून काम करतालो. आतां फागू चौहानाक मेघालयाच्या राज्यपालाची जापसालदारकी दिल्या. राष्ट्रपती भवनान राजेंद्र आर्लेकाराक बिहाराचो राज्यपाल म्हणून नेमणूक करपा खातीर अधिसुचोवणी जारी केल्या. राजेंद्र अर्लेकर हे बिहाराचे 41वे राज्यपाल आसतले.

राजेंद्र आर्लेकार हो मुळ गोंयचो. 2002 ते 2007 मेरेन तांणी आमदार आनी 2012 ते 2015 मेरेन गोंय विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून काम केलें. ऑक्टोबर 2015 ते 2017 मेरेन ते रान, पर्यावरण आनी पंचायती राज्यमंत्री आशिल्ले. हाचे उपरांत ताका हिमाचल प्रदेशाचो राज्यपाल केलो.

फागू चौहानान 2019 वर्सा बिहार राज्याचो राज्यपाल म्हूण सोपूत घेतिल्लो. मजगतीं राज्याच्या राजकारणांत व्हड उलथापालथ जाली. भाजपाक निरोप दितना नीतीश कुमार हांणी ग्रँड अलायन्साक हात जोडलो.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!