गोंयदेश/संवसार

गोंयच्या वेंचणुकीन आपान वापरलो घोटाळ्याचों पयशे

आम आदमी पक्षान दिल्ली सोऱ्याच्या कथित घोटाळ्यांतल्या पयशांनी गोंयांतल्या वेंचणुकेच्या प्रचाराक वापर केलो. अंमलबजावणी संचालनालयान दाखल केल्ल्या आरोपपत्रांत हें सांगलां. ह्या निधीचो एक भाग आपाच्या वेंचणुकेच्या प्रचारांत वापरिल्लो अशें तांणी सांगलें. चवकशेंत हें उक्तें जालां अशें ईडीन सांगलां.

गोंयचे विधानसभा वेंचणुकेंत अरविंद केजरीवाल हाच्या आम आदमी पक्षान आपली पुराय तांक घाली. प्रचाराचेरूय व्हड व्हड पयशे खर्च जाले. आम आदमी पक्षाचे दोन आमदार वेंचणुकेंत वेंचून आयल्यात.

आम आदमी पक्षाच्या सर्वेक्षण पंगडाच्या कांय स्वयंसेवकांक 70 लाख रुपया रोख पयशे दिल्यात. हे पयशे प्रचारांत वांटो घेवपी कांय जाणांक दिल्ले अशी म्हायती पक्षाचे प्रवक्ते विजय नायर हांणी ईडीक दिली.

मजगतीं, गोंय विधानसभा वेंचणुकेंत वेगवेगळ्या पक्षांनी केल्ल्या खर्चाची म्हायती जाहीर जाल्या. दुसरे खेपे गोंय विधानसभेंत लढो दिवपी आप हांणी आपल्या उमेदवारांच्या प्रचाराक साडेतीन कोटी रुपया खर्च केल्यात हें उजवाडाक आयलां.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!