देश/संवसार

‘उदरगत भागीदारी हो भारत-गियाना संबंदाचो एक मुखेल खांब’

गियानाचो उपराष्ट्रपती डॉ. भारत जगदेव हांणी आयज राष्ट्रपती भवनांत भारताचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेतली.भारत गुयाना कडेन आशिल्ल्या संबंदाक व्हड म्हत्व दिता. फाटल्या 180 वर्सां सावन गुयाना आमच्या भारतीय भाव-भयणींची आवयभूंय जावन आसा अशें राष्ट्रपती भवनांत डॉ जगदेवाक येवकार दितना राष्ट्रपतीन सांगलें. भारत आनी गुयाना भौगोलिक नदरेन पयस आसले तरी वसाहतवादी भूतकाळ, मुखेलपणान शेतकी आनी गांवगिऱ्या वाठारांनी आदारिल्ली अर्थवेवस्था, बहुसंस्कृतीक समाज अशीं जायतीं आंगां दोनूय देशां मदीं आसात अशें तांणी सांगलें.

उदरगत भागीदारी हो भारत-गियाना संबंदाचो एक मुखेल खांब. ताच्या भारतीय तंत्रीक आनी अर्थीक सहकार (आयटीईसी) कार्यावळी खाला आतां मेरेन गियानाच्या 640 वयर सरकारी अधिकाऱ्यांक प्रशिक्षण मेळिल्ल्यान तांणी खोशी उक्तायली. गियानाच्या उपराष्ट्रपतीच्या भारत भेटेक लागून भारत आनी गुयाना हांचे मदले इश्टागतीचे इतिहासीक संबंद आनीक घटमूट जातले असो विस्वास तांणी उक्तायलो.

भारत आनी गुयाना हांचेमदीं वेपार वाडत आसा. 2021-22 वर्सा महामारी आसून लेगीत द्विपक्षीय वेपारांत 300 टक्क्यां परस चड वाड जाल्या अशें राष्ट्रपती हांणी द्विपक्षीय वेपारांत आनीक विविधताय हाडपाची गरज आसा हाचेर भर दिलो.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!