गोंय राजकीय

‘भलायके मंत्री विश्वजीत राणे हाणी दिवचो राजनामो’

पणजी :
प्रशासकीय चुकोच न्हय तर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखालच्या भाजप सरकारांत मातिल्ल्या भ्रष्टाचारान आज कोविड आणिबाणीची अवतिकाय गांयां तयार जाल्या. भलायकेमंत्री विश्वजीत राणे हाणी आतां आपणाक निरपराध सिद्ध करपाचो यत्न करचो न्हय. अनैतीक मार्गान पयसो जमोवपाच्या तांच्या धोरणान आज भलायकी सेवा यंत्रणा कोसळ्ळ्या. कोविडचे सद्य परिस्थितीची नैतिक जापसालकी घेत भलायकेमंत्र्यांनी राजनामो दिवचो अशी मागणी कॉंग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हाणी केल्या. मुख्यमंत्री आनी भलायकेमंत्र्या मदीं कमिशनची टक्केवारी थारावपाच्या वादाक लागून आज राज्यांत ऑक्सिजनचो उणाव तयार जाला. आज दोगूय एकामेकांची कुतां काडपाक व्यस्त आसात आनी ताचो परिणाम प्राणवायु बगर घुस्मटून कोविड दुयेंतिंचे जीन वचपाक लागल्यात.
दक्षिण गोंय जिल्हो ऑश्पितालाचें काम फाटले मुख्यमंत्री स.. मनोहर पर्रिकार आनी आतांचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचेकडेन संगनमत करुनच भलायकेमंत्री विश्वजीत राणे हाणी मुद्दामच लांबणेर उडयिल्लें. ह्या ऑश्पितालाचे दोन मजले खासगी ऑश्पिताल सुरू करपाखातीर दिवपाचो डाव आशिल्ल्यानच ऐन कोविड संकटकाळांत दुयेंती जमनीर न्हिदता आसतनाय ताणी उपेगांत हाडपाचें टाळ्ळें हें गोंयकारांनी पळयिल्लें आसा. अशें गिरीश चोडणकर हाणी म्हणलां.
गोंयच्या एका दोतोरान व्हेंटिलेटर खरेदींत मोठो घोटाळो जाल्ल्याचो स्पोट एका चित्रफितींतल्यान करूनय ताचेर मुख्यमंत्री आनी भलायकेमंत्री दोगूय एक उतर काडिनात. जीव वांचोवपाखातीर निमाणचो उपाय म्हणुन वापरपाक येतात त्या व्हेंटिलेटरचेर भलायकेमंत्री कमिशन खातात हें अत्यंत दुर्देवी आसा. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशांकडल्यान ह्या दोतोरान क्ल्ल्या आरोपांची चवकशी करची अशी आमी मुख्यमंत्र्यांकडेन मागणी करतां.
भाजप सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराक लागून आज पुराय भलायकी यंत्रणाच भूंयभरवण जाल्या. दोतोर आनी नर्सी हांचे कडेन दुयेंतिंक तपासपा खातीर फाव तशी साधन सामग्री ना. तांकां दुयेंति्च्या सोयऱ्यांच्या रागाक तोंड दिवचें पडटा. आज मेरेन खूब दोतोरांचेर तिडकिच्या भरांत दुयेंतिंच्या सोयऱ्यांकडल्यान हल्ले जाल्यात. दोतोर, नर्सेी आनी भलायकी कर्मचाऱ्यांचो जीव धोक्यांत घालपाक भलायकेमंत्री आनी मुख्यमंत्री दोगूय जापसालदार आसात. हाणी सरकारी ऑश्पितालांतले भलायकी कर्मचारी वाडोवपा खातीर कांयच यत्न केले नात. ताका लागून दोतोर आनी नर्सी ह्या सगळ्यांक गरजेभायर त्रास सोेसचो पडटा अशें ताणी सांगलें. आज सहानभुती मेळोवपाचो यत्न करपी भलायकेमंत्र्यांनी जनादेश तोडुन फकत आपल्या तुवार्था खातीर भाजप कडेन हातमेळवणी केल्ली. भलायकेमंत्री विश्वजीत राणे हांचें फक्त सत्ता भोगप आनी पैशे कमावप हें एकमेव ध्येय असुन, तेखातीरच ताणी राजकी कोलांट्यो उडयो मारल्यात. आज भलायके खात्यांतलो ऑक्सिजन पुरवठो, जेवण, स्वच्छता कंत्राट, वखदां आनी कर्मचारी हांच्या बाबतीत भलायकेमंत्र्यांनी एकाधिकारशाय सुरू केल्ल्यानच सद्य परिस्थिती उद्भवल्या. भरमसाठ कमिशनची मागणी जाता आशिल्ल्यान खूबशा गोंयकारांनी भलायकेखात्या कडले वेव्हार बंद केल्यात. आज घरा उपचार घेवपी कोविड दुयेंतिंक दिवपाक येतात त्या होम आयजोलेशन किटांत घोटाळो आसून खूब जाणांक हे कीट दिना आसतनाच भलायकेखातें बिलां तयार करता. भलायकेमंत्री दरेके गजालीचेर कमिशन खातात हें हातूंतल्यान उकतें जाता असो आरोपय आरोपय चोडणकर हाणी केला.

Share

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!