कला-साहित्य

पावसात येवकार

आयतारचीं  कविता 

– आरती दिनकर 
पावस आयलो, म्हणलें
करची एक कविता पावसाचेर
कसो बरो दिवचो पावसाक येवकार
शब्द निस्तत आयले
पावस भोंवर मारतालो मनात
पावसांत भिजतल्या सवण्यांवरी
आडोस सोदताले कवितेच्या झाडार
मनांत पावसाचे थेंब गुथून
शब्द पडपाक लागले टपटप टपटप
पावस अरसलो तनामनातल्यान
निस्तले शब्द नीशब्द जावन
मनमेकळो श्वास घेतलो भरभरुन
पावसाच्या गंधान न्हालें
पावस भीजत, किल्ललो मनात
शब्दबियांचो आंकुर फुललो तनात
पावसाची कविता किल्लली फुलली
म्हज्या कवितेच्या आंगणात.
Share

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!