गोंय 

‘वाशीन घेतले उपरांत गुरवारपणाचें नियोजन करचें’

मडगांव :
कोवीडाचें वाशीन घेतले उपरांत गुरवारपणाचें नियोजन करचें. तशेंच गुरवारपणांत करतात ते फुलां माळपाचे वा हेर सुवाळे नियंत्रीत प्रमाणांत करचे. गुरवार बायलेची पुराय जतनाय घेवपाचे नदरेंतल्यान घरांत येवपी – वचपी लोकांचेर नियंत्रण दवरप गरजेचें अशें स्त्रीरोग विशेशज्ञ आनी बाळंटेरशास्त्रज्ञ डॉ. सावनी हेगडे सुर्लकार हांणी सांगलें. गुरवारपणांत कोवीडाची लागण आनी ताचे भोंवतणी आशिल्ले गैरसमज पयस करपाचे नदरेंतल्यान कोंकणी भाशा मंडळ, गोंयच्या चित्रंगी व्यासपिठान खाशेली ऑनलायन कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. हे कार्यावळींत मार्गदर्शन करतना तांणी ह्या विशयाचेर अदीक माहिती दिली.
जे गुरवार बायलाची पिराय 35 वर्सां आनी ताचे परस चड आसता तांकां कोवीड जाल्यार ताच्यांनी विशेश जतनाय घेवपाक जाय. जर गुरवार बायलांक हेर  कसलें दुयेंस आसलें जाल्यार तांकां चड धोको आसता. कोवीडाचें कसलेंय लक्षण दिसलें जाल्यार बेगिनात बेगीन चांचणी करून घेवची अशें तांणी मुखार उलयतना सांगलें.
मुलाखतकार म्हणून डॉ. वेदिका वाळके हांणी सुत्रां सांबाळ्ळीं. कोंकणी भाशा मंडळाचे कार्यकारणी समितीचे वांगडी मंगलदास भट हांणी‌ प्रस्तावना आनी येवकाराचें उलोवप केलें जाल्यार चित्रंगी संयोजक मृणाल लोलयेंकार हांणी उपकाराचें उलोवप केलें. प्रिती परब हांणी सुत्रसंचालन केलें. हें व्याख्यान गुगल मीटा वरवीं जालें. व्याख्यान मंडळाच्या यू-ट्यूब चॅनलाचेर आनी फेसबूक पेजीर उपलब्ध आसा.
Share

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!