कला-साहित्यगोंय 

‘सुत्र सप्तक’ सूत्रसंचालन कार्यशाळेचे माळेचें आयोजन

मडगांव :
पलाश अग्नी स्टुडियोज हे संस्थेन नित्यानंत क्रियेशन्स आनी थींक एंड इंक ह्या पंगडांच्या सहयोगान ‘सुत्र सप्तक’ ह्या सुत्रसंचालन कार्यशाळांच्या माळेचें आयोजन केलां. गोंयच्या निवेदनाच्या मळावेले आघाडीचे निवेदक पयलेच खेपे ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान एके माचयेर येतले.

निवेदनाक लागपी आवाज, पुर्व तयारी, प्रत्यक्ष व्यासपिठावेलें सादरीकरण अश्या सुत्रसंचालनाकडेन निगडीत साबार विशयांचेर ह्या कार्यशाळांत गोंयचे अणभवी निवेदक उजवाड घालतले. ह्याकार्यशाळांचो आरंभ 23 जून दिसा जातलो आनी त्यो 29 जून मेरेन चलतल्यो. पलाश अग्नी स्टुडियोजच्या फेसबूक पेजीर ही कार्यावळ दर दिसा सांजवेळां स ते सव्वा सात ह्या वेळांत वितरायतले. सत्राच्या निमणे कडेन सहभागी कोणाकय विशया कडेन संबंदीत कितेंय प्रस्न विचारपाची मेकळीक आसतली. निवेदनाच्या मळाचेर गोंयांत आयोजीत केल्ल्या ह्या अभिनव प्रयोगाक नामनेचे सुत्रसंचालक मार्गदर्शक म्हूण आपलें योगदान दितले.

 

Ajay Vaidyaडॉ. अजय वैद्य :
डॉअजय वैद्य हें गोंय तशेंच गोंया भायर रंगभुमी आनी निवेदन ह्या मळावेलें एक आघाडीचें नांव. दोतोरकेच्या व्यस्त वेळांतल्यानय आपली अभिनय आनी निवेदनाची आवड ते जपतात. कला शुक्लेंदू हे संस्थेवरवीं ताणी साबार नाटकांनी म्हत्वाच्यो भुमिका साकारून राज्य पांवड्यार साबार इनामां जोडल्यांत. नाट्य मळावेले दिग्गज दामू केंक्रे, विजया मेहता, भास्कर चंदावरकार, जयदेव हट्टंगडी सारख्यां कडच्यान ताणी अभिनयाचें प्रशिक्षण घेतलां.
गोंयच्या निवेदन मळावेले सगळ्यांत जेश्ट निवेदक म्हूण तांची वळख आसा. विजय तेंडुलकार, दिलीप प्रभावळकार, रत्नाकर मतकरी, अशोक पत्की सारख्या साबार जेश्ट कलाकारांच्यो ताणी दुरदर्शन प्रुडंट सारख्या प्रसार माध्यमां खातीर मुलाखती घेतल्यात.
ताणी गोंय तशेंच गोंयांभायल्या भोवतेक संगीत संमेलनां तशेंच साबार म्हत्वाच्या कार्यावळींचें सुत्रसंचालन केलां. गोंयचे तरनाटे निवेदक तांकां आपलो आदर्श मानतात. तांच्या वावराची दखल घेवन गोंय सरकार, कला अकादमी तशेंच साबार संस्थांनी तांचो भोवान केला. तांकां प्रतिश्टेचो राज्य सांस्कृतीक पुस्कार, रंगसन्मान पुरस्कार फावो जाल्यात.

 

डॉ. रुपा च्यारी :
डॉ. रुपा च्यारी 1994 वर्सा सावन काणकोणच्या मल्लिकार्जून म्हाविद्यालयांत हिंदी विभागाच्यो मुखेली म्हूण वावुरतात. ताणी ‘मृदुला गर्ग का कथा साहित्य: आधुनिकता बोध के संदर्भ मे’ ह्या विशयाचेर गोंय विद्यापिठांत प्रबंध सादर करून डॉक्टरेट मेळयल्या. राश्ट्रीय पांवड्यावेल्या साबार नेमाळ्यांनी तांचे संशोधनात्मक पेपर छापून आयल्यात. साहित्य अकादेमी खातीर ताणी सिंधी कादंबरीचो कोंकणीत अणकार केला. भांगरभूंय आनी दैनीक वार्ता सारख्या दिसाळ्यांत तांणी सुत्रसंचालन ह्या विशयाचेर विपूल अशें लेखन केलां. अभिनयाच्या मळार दुरदर्शन आनी स्पर्धात्मक रंगभुंयेर तांकां साबार इनामां फावो जाल्यांत.
फाटलीं पंचवीस वर्सां सातत्यान निवेदनाच्या क्षेत्रांत वावुरतात. ह्या काळांत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती, अती महनीय व्यक्ती, आंतरराश्ट्रीय पांवड्यावेल्या जेश्ट कलाकारांच्या कार्यावळींनी ताणी प्रभावीपणान सुत्रसंचालनाची जापसालदाराकी सांबाळ्ळ्या. गोंयां वांगडाच भारतभरच्या साबार वाठारांनी ताणी आपल्या रसाळ वाणीन आनी सहज शैलीन सुत्रसंचालनां करतनाच आपली एक वेगळी वळख घडयल्या. साबार संस्थानी तांच्या वावराची दखल घेवन तांचो भोवमान केला.

 

पंकज नमशीकार :
पंकज नमशीकार हे फाटलीं साबार वर्सां एक सर्जनशील गायक, अभिनेते, कवी, मिमीक्री आर्टिस्ट, घुमट,शेमेळ, धोल, तासो सारखीं लोकवाद्यां शास्त्रीय नदरेन वाजोवपी एक कलाकार म्हूण कलेच्या मळार आपलें योगदान दितात. गोंय तशेंच गोंयाभायर साबार संगीत कार्यावळीनी ताणी वांटोघेतला. काणकोणचीं तरंगां, आकार- पैंगीण, भांगराळें गोंय सारख्या संस्थांनी ताणी भोव मोलादीक योगदान दिलां. स्पर्श इव्हेंट्स नावांची इव्हेंट कंपनी स्थापन करून ताणी पुराय गोंयांत नामना मेळयल्या. लग्न, जल्मदीस वा कुटूंबीक स्वरुपाच्या कार्यावळींचें सुटसुटीतपणान प्रभावी  आयोजन करपांत तांची फिशालकाय आसा. असल्या कार्यावळींचे आघाडीचे निवेदक म्हूण तांची पुराय गोंयांत तांकां वळखतात.

 

संगिता अभ्यंकर :
संगिता अभ्यंकर ही फोडेंच्या गोवा विद्याप्रसारक मंडळाच्या उच्च माध्यमीक विद्यालयांत अध्यापक म्हूण वावुरता. गोंयची एक नामनेची भोवभाशीक सुत्रसंचालक म्हूण तांची नामना आसा. एक प्रभावी मुलाखतकार म्हूण लेगीत तांकां वळखतात. साबार संस्थांच्या माध्यमांतल्यान समाजीक, सास्कृंतीक, साहित्यीक तशेंच विज्ञानीक भुमिका गोंय तशेंच गोंयाभायर सातत्यान मांडपाचो वावर तीं करीत आसात. गोंयची एक आघाडीची निवेदक म्हूण तिची वळख आसा.

 

गोवींद भगत :
गोंय अभियांत्रिकी म्हाविद्यालयांत प्राध्यापक म्हूण वावुरपी गोवींद भगत हे निवेदनाच्या मळावेले एक अश्टतासी कलाकार आसात. एक निपूण घुमट वादक आशिल्ल्या गोवींद भगत हाणी संगितांत मध्यमा प्रथम मेरेन शिक्षण घेतलां. अभिनयाच्या मळार तांकां विशेश रुची आसा. गोंय तशेंच महाराष्ट्रांत नाट्य सर्तीनी तांकां अभिनयाची साबार इनामां फावो जाल्यांत.
निवेदक म्हूण गोंयच्या भोवतेक म्हत्वाच्या संगीत संमेलनांनी ताणी आपल्या अभ्यासपूर्ण आनी विशेश शैलीन केल्ल्या निवेदनांनी साबार रसिकांचीं मनां जोडल्यांत. एक मुलाखतकार म्हूण तशेंच एक प्रभावी वक्ते म्हूण तांची वळख आसा. तांच्या वावराची दखल घेवन साबार संस्थानी तांचो भोवमान केला.

 

डॉ. पुर्णानंद च्यारी :
काणकोणच्या मल्लिकार्जून म्हाविद्यालयांत फाटलीं सुमार तीन दसकां कोंकणी विभागाचे मुखेली म्हूण वावुरतात. स्वता एक गीतकार, गायक, संगीतकार आशिल्ले डॉ. च्यारी एक बरे एकांकिका आनी नाट्य लेखक आसात. भांगराळें गोंय सारखी संस्था स्थापन करून तेवरवीं कोंकणी संगीताचो प्रवास आनी वैशिश्टां पुराय भारतभर संगीत आनी  निवेदनाच्या माध्यमांतल्यान ताणी सादर केल्यांत. कोंकणी चळवळींत तांचें विशेश योगदान आसा. गोंय आनी गोंया भायर भोवतेक म्हत्वाच्या कोंकणी कार्यावळी आनी संमेलनाचें निवेदन ताणी प्रभावीपणान केलां. गोंय सरकारच्या वतीन आयोजीत साबार म्हत्वाच्या कार्यावळींक ताणी सुत्रसंचालक म्हूण योगदान दिलां. गोंय सरकार तशेंच गोवा कोंकणी अकादेमीचे प्रतिश्टेचे पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात.

 

अनंत अग्नी :
अनंत अग्नी हे मडगांवच्या रवीन्द्र केळेकार ज्ञानमंदीरांत मुख्याध्यापक म्हूण वावुरतात. अभिनयाच्या मळार तांकां साबार इनामां फावो जाल्यांत. फाटलीं साबार वर्सां सातत्यान विवीधांगी कार्यावळींचें सुत्रसंचालन ते करीत आयल्यात. गोंय आनी गोंयां भायर साबार महोत्सव, संमेलनां आनी कार्यावळींचें ताणी प्रभावी निवेदन केलां. रेडिओ तशेंच दुरदर्शनाचेर एक मुलाखतकार म्हूणय ताणी आपली वळख घडयल्या. गोंयभर ताणी सुत्रसंचालनाच्यो साबार कार्यशाळा घेतल्यात. तांकां गोंय सरकारचो युवा पुरस्कार फावो जाला तशेंच साबार संस्थांनी तांचो भोवमान केला.

सुत्र सप्तक ही निवेदनाक ओपिल्ली ही कार्यशाळांची माळ निवेदनांत फुडार करपाक सोदपी, शिक्षक, कलाकार आनी विद्यार्थ्यांक भोव म्हत्वाची आशिल्लायन चडांत चड जाणांनी पलाश अग्नी स्टुडियोजच्या फेसबूक पेजीर तिचो लाव घेवचो अशें आयोजकांचे वतीन अनीश अग्नी आनी युगा घोडगे हाणी मागलां.

Share

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!