कला-साहित्य

कोवीड काळांतलें अध्ययन अणभवाचेर कथन सर्त

मडगांव :
हांगाच्या पलाश अग्नी स्टुडियोचेवतीन नित्यानंद क्रियेशन्स आनी थींक अँडइंक ह्या पंगडांच्या सहयोगान मुळाव्या आनी माध्यमीक पांवड्यार शिकपी विद्यार्थ्यां खातीर प्रा. नित्यानंद नायक हांच्या उगडासाक ‘कोवीड काळांतलें अध्ययन: म्हजे अणभव’ ह्या विशयाचेर कोंकणी भाशेंतल्यान अणभव कथन सर्तीचें आयोजन केलां.

नित्यानंद नायक 
नित्यानंद नायक

सर्ती खातीर नेम आनी अटी अश्यो आसात :
कोवीड काळांत ऑनलायन शिक्षण घेतनाविद्यार्थ्यांक आयिल्ले अणभव ताणी स्वताच्या उतरांनी उण्यांत उणे तीन मिनटां आनीचडांत चड पांच मिनटांत व्हिडीयोच्या माध्यमांतल्यान मांडचे पडटले. व्हिडीयो बसूनवा उबो रावन तशेंच घरांत वा खंयय मेकळे सुवातेर रेकॉर्ड करूं येता. पूण आवाजस्पश्ट आनी आयकूंक येवपा सारखो आसचो.  रेकोर्डींग करतना मोबायल आडवो धरचो. सर्तीचें परिक्षणअणभवांतलीविविधताय, कथन शैली, सहज प्रकटीकरण, समरसताय आनी सादरीकरण ह्या मुद्द्यांचेरजातलें.व्हिडीयो 7 जून 2021 मेरेन pafilms18@gmail.comह्या इ-मेल आयडीचेर धाडून दिवचे.व्हिडीयो वांगडा सर्तकांनीआपलें नांव, 2020-21 शिक्षणीक वर्सांतली यत्ता, शाळेचें नांव आनी फोन नंबर कळोवचो.जैतवंतविद्यार्थ्यांक आकर्शक इनामां भटयतले.वांटेकार जावपी दरेका सर्तकाक इ-प्रमाणपत्र भेटयतले. सर्त पयली ते चवथी, पांचवी ते सातवी आनी आठवी ते धावी (2020 -21 शिक्षणीकवर्सांत) अश्या तीन गटांत जातली. निकाल 14 जूनाक प्रा. नित्यानंद नायक हांच्या जयंती दिसा जाहीर करतले. सर्तींतले व्हिडीयो PalashAgni Studiosच्या फेसबूक पेजीर तशेंच युट्यूब चॅनेलचेर  अपलोड करतले.

चडावत म्हायती खातीर- पलाश अग्नी 7350426399 वा अनीश अग्नी 9405951996 हांचे कडेन संपर्क करचो अशें पलाश अग्नी स्टुडियोसचे वतीन युगा घोडगे हाणी कळयलां.

Share

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!