गोंय 

कोंकणी भाशा मंडळाची साबार बसका धुकल्ली फुडें

मडगांव :
सध्याची कोवीड परिस्थिती आनी ते फाटभुंयेर लागू केल्ले निर्बंद हे फाटभुंयेर कोंकणी भाशा मंडळ, गोंयची 27 जूनाक जावपी साबार बसका मुखार धुकल्ल्या. राज्यांतल्या ह्या निर्बंदांक लागून भौशीक सभा वा कार्यावळी आयोजीत करपाक बंदी आसा. कोवीड-19 दुयेंसाची पसरणूय बरीच वाडल्या. ते खातीर हो निर्णय घेतला अशें मंडळाची अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ हांणी उजवाडायिल्ल्या प्रसिध्दी पत्रकांत म्हणलां.

मंडळाच्या वांगड्यांची संख्या 2500 परस चड आशिल्ल्यान ऑनलायन बसका घेवपूय शक्य ना अशें तांणी फुडें म्हणलां. बसकेची नवी तारीख कर्फ्यू सोंपल्या उपरांत आनी परिस्थिती सुदारल्या उपरांत रोखडेच जाहीर करतले अशें ह्या प्रसिध्दी पत्रकांत म्हणलां.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!