गोंय 

कोंकणी कवी अशोक शिलकार हांची आत्महत्या

फोंडाः
शिलवाडो सावय-वेरें हांगाचे नामनेचे कोंकणी कवी आनी साहित्यिक अशोक रांगा शिलकर हाणी मंगळारा खामीणी देवस्थानालागीं काजूच्या झाडाक गोळ लावन जीव दिलो. आत्महत्येचं कारण आजून समजूंक शकलें ना. मंगळारा सकाळीं 6 वरां मेरेन ते घराच न्दिल्ले आशिल्ले.त्या उपरांत 9 जावच्या अदमासाक ताणी आत्महत्या केल्ल्याचे थळाव्यांचे नदरेक आयलें. अत्यंत मनमेळावू सभावाचे  अशोक शिलकर हांच्या जीव दिवपाच्या प्रकरणान गावांत दुखेस्त वातावरण पातळ्ळां.  सांजवेळा तांचे मेल्ले कुडीचेर निमणे संस्कार जाले. तांच्या फाटल्यान तांची बायल, दोन भाव, पत्नी, दोन पूत आनी एक धूव असो परीवार आसा.

पणजेतल्या सरकारी छापखान्यात काम करतले अशोक शिलकर हांकां ल्हानपणा सावनच सैमाचें अप्रूप. शाळेंत शिकताना आसतना सावन ताणी कोंकणींतल्यान कविता, कथा आणिनी एकांकिका बरोवपाक सुरवात केली.

तांच्या लेखन साहित्याक विविध पुरस्कार लाभल्यात. कोंकणीचें कुळार (1985, पयलें), 1988 त कोकणी भाषा मंडळाचो तिसरो, जाल्यार 1989 त दुसरो पुरस्कार, देवसु स्पोर्ट्स आनी सांस्कृतिक संघाचे दुसरो पुरस्कार,‘रागताळील्लें प्रतीक’ हे एकांकिकेक सावय वेरें हांगाच्या कोंकणी अस्मिताय केंद्राचो उत्कृष्ट लेखनाचो पयलो पुरस्कार तांकां मेळ्ळा.

तांच्यो कथा, कविता, एकांकिका आकाशवाणी तशेंच दूरदर्शना वयल्यान प्रसारित जाल्यात. तेभायर पणजी दूरदर्शना वयल्यान ते सातत्यान कविता वाचन, गीत सादरीकरण करताले. ‘सैमाच्या आंगणात’ हो तांचो पयलो काव्य संग्रह. ते उपरांत ‘सैम तळ्यातले’ ‘साळीक’ आनी हालींच ‘वसाड’ हो तांचो कविता संग्रह उजवाडाक आयला.

कोंकणी भाशा मंडळाचीं आर्गां :
कोंकणी कवी अशोक शिलकार हांकां कोंकणी भाशा मंडळ, गोंयान तांकां आर्गां ओंपल्या.
ते वासंतीक साहित्य मेळ सावय-वेरेंचे वांगडी आशिल्ले. कोंकणी राजभास चळवळींतले ते एक धडाडीचे कार्यकर्ते. वसुंधरा ही बाल एकांकीका तशेंच सैमाच्या आंगणांत, दिप सांज, वसाड सारकेल्ले तांचे कविता झेले प्रकाशीत जाल्यात. गोंय दुरदर्शन तशेंच आकाशवाणी कोंकणी केंद्राचेर तांच्यो कार्यावळी प्रसारीत जाल्यात. णवी यत्तेच्या कोंकणी पाठ्यपुस्तकांत तांची ‘पावस’ ही कविता आसपावल्या.

तांच्या मरणान कोंकणीचो एक निश्ठावंत कार्यकर्तो आमकां सोडून गेला अशें कोंकणी भाशा मंडळाच्या वतीन उजवाडायिल्ल्या प्रसिद्धी पत्रकांत मंडळाची अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ हांणी म्हणलां.

Share

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!