कला-साहित्य

गोंयकारपण

आयतारचीं  कविता 

 • अविनाश कुंकळकार

  दिसता आमचें गोंयकारांचें
  आमी गोंयकारपण शेणयता
  घाटावयले घाटमामा हांगा
  गरयो घालून गरोयता
  ताणी उडयल्ल्या गरयांक आमी
  सहज मगा फारवता
  सरकारी नोकर्‍या खातीर तें
  दुडू अशेच भरयता
  आमदार आनी मंत्र्यांक आमच्यां
  कांयच न्हय करून भुलयता
  दिसता आमचें गोंयकारांचें
  आमी गोंयकारपण शेणयता.

  लागल्या गोंयची सोबितकाय
  ल्हव-ल्हव पयस जांवक
  दुडवांची दाखोवन हांयसां
  शेतां-भाटां लागल्या खावंक
  गोंयची उजळ संस्कृताय
  दिसान दीस जाता म्हेळी
  काळजावरी तांबडी माती
  दिसान दीस जाता काळी
  गोंयकारांचें व्हडे आयज
  भायलें लोक चलयता
  बुध्द आसून अबुध्द गोंयकार
  करामत तांची पळयता
  दिसता आमचें गोंयकारांचें
  आमी गोंयकारपण शेणयता.

  निसर्गांतल्या ह्या वृंदावनांची
  सांभाळूंक जाय संस्कृताय
  जोडपाचे आसात जायते धंदे
  सांभाळूंक जाय ही सासाय
  भांगर भूंयेंत आसा सगलें
  देखून ही भूंय सगल्यांक जाय
  हांगा किल्लून हांगाच वाडन
  गावया तिची व्हडविकाय
  फाल्याच्या आमच्या जैता खातीर
  ती आयज दुकां गळयता
  दिसता आमचें गोंयकारांचे
  आमी गोंयकारपण शेणयता.

 

 

Share

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!