कला-साहित्य

मध्यमवर्गीय

(आयतारचीं कविता )

– राजश्री सैल

अशें कितें जातकच
चक्रिवादळ ,भुंयकांप ,दंगल, मारामारी,
म्हामारी
पयलीं जीव व्हगडावन बसतात मध्यमवर्गीयच.

खरें म्हणल्यार ताणीच जीव गोळाक
लायिल्लो आसता देशाच्या उदरगतीक.
आनी पोटलून धरिल्ली आसता
नीत ,संस्कृती ,दायज ,परंपरा
तरीय पयलीं मरतात तेच मध्यमवर्गीयच.

म्हामारीच्या ह्या काळांत
ते रेशनाच्या लायनींत उबे रावंक शकनात.
ना म्हण
पोट जमनीक लावन न्हिदूंक शकनात.

आपलो जीव वाटोवपाच्या धडपडीत
लाखांनी पयशे मोडूंक शकनात
पंचतारांकीत हॉस्पिटलांनी.
आनी ना म्हण धावन वचूंक शकनात
युरोप आशियेंतल्या जुव्यानी.

आनी पर्याय नासून झरयतात पांय
सरकारी दव्याखान्यानी
आनी मरतात मरणां
बेवारशी सुण्यावरी.

तांच्या मरणान थरथरतात थोडें
भितात थोडें
भिवपाचें नाटक करतात थोडें .

थोडयाच्यो कदेली गडगडूक ,कडकडूक लागतात
थोड्याच्यो हड्डी धडधडूक ,कलकलूक लागतात मरणान तांच्या.

आनी थोडें लाळ घोटीत
रित्या कदेलीची सपनां पळोवंक लागतात
मरणान तांच्या.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!