कला-साहित्यगोंय 

वण्टीपत्रक आनी कवितावाचन सर्तीचे यशस्वी आयोजन

मडगांव :
गोंय विद्यापीठाच्या, कोंकणी विभागांतल्या एम. ए भाग १ ची विद्यार्थीनी मानसी प्रेमानंद धाऊस्कार आनी अभिनव क्रिएशन्ज हांच्या जोडपालवान निकतीच अखिल गोंय वण्टीपत्रक आनी कविता वाचन सर्तीचें आयोजन केलें. वण्टीपत्रकापासत ‘सैमाची नितळसाण’ हो विशय ४ ते ८ वर्सा पिरायेच्या भुरग्यांक दिल्लो आनी तातूंत पुराय गोंयच्यान ४० भुरग्यांनी वांटो घेतलो.

हातूंत ‘पयलें इनाम’ आश्नी निखील पै दुकळे -भाटिकार मॉडेल प्राथमीक शाळा, घोगळ-मडगांव, नव्व्या प्रभूदेसाय -सेंट जोझफ प्राथमीक शाळा गुडी -केपें, ‘दुसरें इनाम’ आयरा शेख- द किंग्स स्कूल, मडगांव,लक्ष्य विनय भगत घुडेकार-विद्या भारती प्राथमीक शाळा, कोंब – मडगांव, आनी ‘तिसरें इनाम’ शिवांक चारी -ज्ञानविकास हायस्कूल, पर्वरी आनी श्रिश्टी आळवे- विद्या भुवन कोंकणी शाळा, मडगांव आनी सुप्रीत सरकार -डॉन बॉस्को, पणजी ह्या भुरग्यांक विभागून दिलें जाल्यार अन्वी  गितेश नायक, विद्याभुवन कोंकणी शाळा, मडगांव, सान्वी यशवंत मळगांवकार -श्री शांतादुर्गा प्राथमीक शाळा, दिवचल-, गंधर्व परवार, श्री सरस्वती प्राथमीक शाळा, कवळें, विधी विकास प्रभू-विद्याभुवन कोंकणी शाळा, आकें- मडगांव, श्लोक बोरकार, विद्या भारती प्राथमीक शाळा, कोंब – मडगांव, कनक रवी मोणकार, गूड शॅपर्ड स्कूल, पर्वरी. त्विशा वल्लभ देसाय, श्री सरस्वती विद्यामंदीर काणकोण, चरण सोमा सिनारी, सरकारी प्राथमीक शाळा, आमोणा, साशा बांदोडकार- ग्रीन रोजरी, दोनापावल, अनुराग अभिजीत नाबार- सारस्वत विद्यालय-म्हापशें हांकां उमेद वाडोवपी इनामांपासत वेंचून काडलीं.

काव्य वाचन सर्तीपासत ९ ते १२ पिरायेच्या भुरग्यांक ‘सैम’ हो विशय दिल्लो आनी तातूंत कांय भुरग्यांनी आपरचीत जाल्यार हेरांनी गोंयच्या कविंच्यो सैमावयल्यो कविता वेंचून ऑनलायन व्हिडिओ माध्यमांतल्यान सादर केल्यो.

हातूंत ‘पयलें इनाम’ आयान मंगलदास भट-सरकारी प्राथमीक शाळा, रिवण,श्रिया अमोल बर्वे- इडन प्रायमरी आनी प्री प्रायमरी शाळा, म्हापशें, ‘दुसरें इनाम’ श्रिजा सिध्देश आळवे-रवीन्द्र केळेकर ज्ञानमंदीर, मडगांव,अवनेश रूपेश लिंगडकार-ज्ञानविकास शाळा, पर्वरी,अविया पराग नायक -सेंट जोजफ इंस्टिट्यूट, वास्को द गामा, ‘तिसरेंइनाम’ सना सुधाकर साटलेकार-हरमल पंचक्रोशी हायस्कूल, हरमल, दिपकृष्ण हरीश कामत-जी एस आमोणकर विद्यामंदीर, म्हापशें,सात्वीक सिध्देश प्रभुदेसाय-श्रध्दानंद हायस्कूल पैंगीण हांकां तर तोशा राजेश नायक-प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हायस्कूल, ओजल गजानन रायकार-रवीन्द्र केळेकार ज्ञानमंदीर, मडगांव, आर्चीस कवळेकार-श्री सरस्वती विद्यालय, कवळे, पार्थ नायक-श्री निराकार विद्यालय,माशें, भुवी योगेश करमली-भाटिकार मॉडेल इंग्लीश हायस्कूल, मडगांव, संकर्शण प्रसाद सिनारी-भाटिकार मॉडेल प्राथमीक शाळा, मडगांव,अथर्व काकोडकार-न्यू एज्युकेशनल इंन्स्टिट्युशन, कुडचडें,दुर्वा हेमंत कांसार-सरकारी विद्यालय,सावय-वेरें,अव्नी विठ्ठल सावंत-विद्या वृध्दी माध्यमीक शाळा, गार्गी परब-सरकारी प्राथमीक शाळा, विर्नोडा, शर्वी शरद गावणेंकार-उत्कर्श विद्यामंदीर, फोंडा हांकां उमेद वाडोवपी इनामांपासत वेंचून काडलीं.

ह्या सर्तीक फावो जाल्लीं इनामां बिम्ब प्रकाशन, हर्षा शेटये आनी अभिनव क्रिएशन्ज हांणी पुरस्कृत केलीं. दोनीय सर्तीखातीर तांत्रीक वेवस्थापनाचें सहकार्य दिप्तेज प्रेमानंद धाऊस्कार ह्या सेंट झेवियराच्या बारावेच्या विद्यार्थ्यान केलें. दोनूय सर्तीचें परिक्षण जेष्ठ पत्रकार आनी साहित्यीक दिलीप बोरकार आनी मानसी प्रेमानंद धाऊस्कार हांणी केलें.

Share

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!