गोंय 

‘इवरमेक्टीन गुळयांचो उपचाराक शास्त्रीय आदार कितें?’

पणजी :
इवरमेक्टिन १२ मिलीग्राम गुळयो घेतल्यार कोविड संसर्ग पयस उरता हो सल्लो गोंयचे भलायकेमंत्री विश्वजीत राणे हांकां कोणे दिला? ह्या उपचाराक विज्ञानीक आदार कसलो आसा? पंतप्रधान कार्यालय, केंद्रीय भलायकी मंत्रालय, भारतीय वैजकी काउंसिल तसेच जागतीक आरोग्य संघटनेची ह्या उपचार प्रणालीक मान्यताय आसा काय कितें हं गोयकारांक कळप गरजेचें आसा. . मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणी ताबडतोब हाची दखल घेवची आनी लोकां मुखार खुलासो करचो अशी मागणी कॉंग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हाणी केल्या.
जागतीक आरोग्य संघटनेच्या संकेतथळाचेर ह्यो गुळयो घेवप हें योग्य काय कितें हें भलायके तपासणेक निदान केल्या उपरांतच करपाचे स्पष्ट निर्देश आसात. ताका लागून गोंयच्या भलायकेमंत्र्यांक ही उपचार पद्दत करपाक कोणे सल्लो दिला हें कळप गरजेचें आसा.
आज देशांत वा जगांत खंयूय ही उपचार पदद्दत सुरू आसा काय आनी आसल्यार ताचे परीणाम कितें आसात हें भाजप सरकारान स्पश्ट करप गरजेचें आसा.

भलायकेमंत्री विश्वजीत राणे हाणी इवरमेक्टिन गुळयांचो वापर करून कोविडचेर नियंत्रण हाडपाची काल घोशणा केल्ली ताचेर गिरीश चोडणकर हाणी प्रश्न उपस्थित केल्यात. लोकांच्या दुयेंसाचो बाजार करपाच्या धोरणाखाला अधिक पयसो जमोवपा खातीर हो उपक्रम जाहिर करपाक आयला काय कितें? असो प्रश्न गिरींश चोडणकर हाणी विचारला.

फाटल्यटा वर्सा ब्रिटनचे युवराज प्रिंस चार्लस हे आयुर्वेदिक उपाचारांनी कोविड दुयेंसांतल्यान वरे जाल्ल्याचो दावो करून आयुषमंत्री श्रीपाद नाईक हाणी आपलें हांशें करून घेतिल्लें. ब्रिटनच्या युवराजांच्या कार्यालयान उत्तर गोंय खासदारांचो दावो फकाणांचो आशिल्ल्याचो सांगून खोडसाळ तो भायरायिल्लो. आज भाजपच्या जुमलाबाजीक लागून सरकारवयलो लोकांचो विश्वासूच उडिल्लो आसा अशें गिरीश चोडणकर हाणी म्हणलें.

कोविड लॉकडाऊन काळांत असोच प्रचार करुन आयुष मंत्रालयान गुळयांचेंवांटप केल्लें आनी ह्यो गुळयो घेतल्यार कोरोना पयस वतलो असो भरवंसो दिल्लो. आज दुसरी लाट आयेल्ली असतना आनी लोक मरणाच्या तोंडांत पडटा आसतना ह्या गुळयांचो कितें उपेग जाला हें भाजप सरकारान आतां लोकांक सांगप गरजेचें आसा. भाजप सरकार ह्या कसल्याय विज्ञानीक आदार नाशिल्ल्यो जुमला उपचार प्रणाली हाडून पयसो जमयता अस आरोप गिरीश चोडणकर हाणी केला. आज भाजप सरकारावयलो लोकांचो विश्वासच उडिल्लो आसा, फक्त भ्रष्टाचार करुन लोकांच्या दुयेंसांतल्यान पयशे कमावपाचें भाजपचें धोरण आतां सगळ्यांक कळिल्लें आसा. विज्ञानीक आदार आशिल्लीच उपचार पद्दत आनी वखदां सरकारान लोकांक दिवंचीं हें कॉंग्रेस पक्षाचे ठाम मत आसा अशें गिरीश चोडणकर हाणी म्हणलें.

Share

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!