गोंय 

पदवी आनी पदव्युत्तर परीक्षा 9 जुलैसांवन

पणजी :
गोंय विद्यापीठ पदवी आनी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची परीक्षा 9 जुलैसांवन घेवपाचो निर्णय गोंय विद्यापिठान घेतला. अभ्यासक्रमाचे निमणे सेमिस्टर ऑनलायन पध्दतीन घेतले. संबंधित म्हायती दिवपी परीपत्रक गोंय विद्यायपिठान काडला.

विद्यार्थ्याचो निकालाचे गुण पयल्या सेमिस्टरात मेळिल्लया मार्काक धरून आसतलो.इमेल, व्हॉटसअ‍ॅप, गुगल क्लासरूम ह्या सारख्या सोशल मिडीयाच्या माध्यमाचो वापर करून विर्द्यार्थ्याक प्रश्नपत्रीका धाडटले. विद्यार्थ्यांक टायप करून वा हातान बरोवप उत्तर दिवपाची मेकळीक आसतली. विद्यार्थ्यांक टायप केल्ले आनी हातान बरयिल्लया उत्तराची फोटोकॉपी ऑनलायन अपलोड करची पडटली. परीक्षेचो अवधी 2 वरांचो आसतलो.

एका महाविद्यालयाखातीर एकुच प्रश्नपत्रिका आसतली. विद्यार्थ्याक सकाळी 10 वराचेर प्रश्नपत्रिका धाडटले. जाल्यार दनपारची 1 मेरेन विद्यार्थ्यांन उत्तर पत्रिका अपलोड करप गरजेचे आसातले. महाविद्यालया. उत्तराची सॉफ्ट कॉपी नोंद करून दवरतले. कोरोना महामारीच्या फांटभुयेर गोंय विद्यापिठान हो निर्णय घेतला. विद्यार्थ्याच्यो परीक्षा वेळात जावच्यो, तशेंच डीजीटल माध्यमाचो उपेग करून परीक्षा गेवपाचो निर्णय जाला.

Share

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!