गोंय देश विदेश

गोंयांत म्युझियम 21 जून उपरांत सुरू जातलें

पणजी :
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाअंर्तगत (ए.एस.आय) देशभरातले म्युझियम 16 जून मेरेन उक्ते करचे असो आदेश दिला. मात गोंयांत या खात्यावरवी आशिल्लो म्युझियम 21 जूनाउपरांत सुरू करपाचो निर्णय गोंय फाट्यान घेतला.
कोरोना महामारीच्या फांटभुयेर देशभरातले म्युझियम लोकांकखातीर बंद केल्ले. कोरोनाचे आता हळुहळु नियंत्रण येवपाक लागला. ते खातीर देशभरातले म्यझियम तशेंच वारसा स्थळा लोकांक पळोवपाखातीर उक्ते करपाचो निर्णय भारतीय पुरातत्व खात्यान घेतिल्लो.
कोरोना महामारीक लागून राज्यात कफ्यु सुरू आसा.
गोंय सरकारान 21 जून मेरेन कफ्यप लागू केला. ते खातीर गोंय विभागाचो म्युझियम तरी सध्या सुरू करचे ना. गोंय सरकान लागू केल्लया सगळ्या नेमांचे पालन करपाक जांय .राज्य सराकरावांगडा उलोवणी करूनूच उपरांत कफ्यु काडल्या उपरांत गोंय विभागाचो पुरातत्व खात्याअंर्तगत येवपी म्युझियम सुरू जातलो .म्युझियम उक्तो करपाक राज्य सरकाराकडल्यान रितसर परवानगी मेळले उपरांत म्युझियम उक्तो करपाचो निर्णय घेवापाचे म्युझियमाच्या प्रशासनान म्हणला.
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाच्या आदेशाप्रमाण म्युझियम उक्तो केल्या उपरांत कोरोना महामारीच्या फांटभुयेर भलायकेचे सगळे नेम पाळप महत्वाचे आसतले अशें ह्या आदेशात म्हणला.
Share

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!