गोंय 

क्रांती मैदानार मनयलो मगो पक्षान क्रांती दिस

 फोंडे :

डाॅ. राममोहन लोहिया हाणे मडगावच्या खेळामळार गोय मुक्तीची मशाल पेटयली. म्हण आयज हाव आनी तुमी आसात. भारत मुक्त जावन सुध्दा गोय पोर्तुगीज राजवटीन आशीले. सुटके खातीर जायत्या जाणाक मरण आयले. ताची याद सगल्यानी करूक जाय. अशें मडकयचे आमदार आनी आदले उपमुखेलमंत्री सुदिन ढवळीकार हाणी सांगले. फोंडेंच्या क्रांती मैदानाचेर आयोजित क्रांती दिसाच्या कार्यावळींत तें  उलयताले.

Share

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!