गोंय 

अंदुचे शैक्षणिक वर्स 21 जून सावंन सुरू जातले

पणजी : 
अंदुचे शैक्षणिक वर्स 21 जून सावंन सुरू जातले. तशेंच राज्यातल्या सगळ्या शाळांनी ऑनलायन पध्दतीनूच विद्यार्थ्यांक शिक्षण दितले.खंयच्याच शाळांनी प्रत्यक्ष वर्ग घेवचे नात . अशी म्हायती गोंय शिक्षण खात्यान दिल्या. संबंधित म्हायती दिवपी परीपत्रक बुधवारा जारी केला.
राज्यात 1 हजार 157 प्राथमिक शाळा , 58 माध्यमिक शाळा आनी 416 शाळा आसात. पोरूसारखें अंदुय 2021-22 शैक्षणिक वर्साच्या काळांत धावी आनी बाराविच्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्याक्रमात करपाचो निर्णय शिक्षण खात्यान घेतला. कोरोना महमारीचेर आजून सोपूंक ना. तशेंच पोरूच्यो कांय परीक्षा फुडे धुकलच्यो पडील्लयो,ते खातीर शिकवणी दिवपाक कळाव जाल्लो.फुडारात जावपी विधानसभा वेंचणूक, या सगळ्यांचो विचार करून शिक्षण खात्यान ऑनलायन पध्दतीन अभ्यासक्रम पुराय करपाचो निर्णय घेतला.  हे विशी परीपत्रक काडून राज्यातल्या सगळ्या शाळांच्या वेवस्थापनाक शिक्षण खात्यान पूर्व कल्पना दिल्या.
शाळांनी विदयार्थ्यांक हजेरी लावपाची गरज ना. मात शिक्षक तशेंच शिकक्षकेतर कर्मचार्‍यांनी शाळेत हजर रावचे अशे शिक्षण खात्यान काडील्लया परीपत्रकात म्हणला.
Share

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!