गोंय 

‘कोविड मेल्ल्यांक भोवमान दिवप दरेकल्याचें कर्तव्य’

पणजी:
कोविड महामारीच्या संकटान आज पुराय जगांत हाहाकार केला. निमाणे लोकांचो जीव वता. कोविडच्या संसर्गाने मेल्ल्यांक भोवमान दिवप आनी तांचेर योग्य तरेन निमणे संस्कार करप हें दरेकल्.ाचें कर्तव्य थरता. कोविड मेल्ल्यांचेर निमणे संसंकार करपाक कोणेच आडमेळीं हाडचीं न्हय अशी कळकळीची विनवणी गोंय प्रदेश कॉंग्रेस समितीचे सरचिटणीस अमरनाथ पणजीकर हाणी केल्या.
बस्तोडा हांगा घडिल्लो प्रकार गोयांत परतून घडचो न्हय हेखातीर सरकारान बेगीन पावलां उखलचीं अशी मागणी अमरनाथ पणजीकर हाणी केल्या. गोंयकारांनी कसल्याच अपप्रचाराक बळी पडनासतना आपल्या गांवच्या कोविड बाधीत मेल्ल्यांचेर निमणे संस्कार करपाक मजत करची अशें आवाहन ताणी केलां.
कोविडची बाधा जावन मेल्ले व्यक्ती पासून कोविडचो संसर्ग जाता हो फकत भ्रम आसा. दरेकल्या म्स्क वापरून तशेंच फाव ती काळजी घेवन काम केल्यार कोविडाचेर नियंत्रण मेळोवप सोपें जातलें. आज जात-पात-धर्म कुशीक दवरून गदरेकल्यान शक्य जाता तेप्रमाण मजती खातीर फुडें ेवप गरजेचें आसा.
आज कोविड ऑश्पितालांत काम करपी दोतोर, नर्सी आनी गेर कर्मचारी, रुग्णवाहिका चलोवपी चालक आनी वाहक हाणी वेगळी भुमिका घेतल्यार दुयेंतिंचेर उपचार करपाक कठीण जातलें आनी मडीं हाताऴपाचें एक संकश्ट उभें जातलें अशें अमरनाथ पणजीकर हाणी म्हणलें. .
गोंयातल्या दरेका पंचायत आनी नगरपालीका मंडळानी मसंडी व्यवस्थापन मंडळ तशेंच दफनभूमी व्यवस्थापन मंडळांक विश्वासांत घेवुन कोविड मेल्ल्यांचेर निमणे संस्कार करपा खातीर फाव ती उपाय येवजण करची अशी मागणी अमरनाथ पणजीकर हाणी केल्या.

Share

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!