गोंय 

गोंय विद्यापीठान कम्प्युटर प्रशिक्षण कोर्स 

पणजी :
गोंय विद्यापिठान 6 म्हयन्याचे प्रशिक्षण दिवपी अभ्यासक्रमाचो सर्टीफीकेट प्रोगाम सुरू करपाचो निर्णय घेतला. या अभ्याक्रमाअंर्तत कम्पुयटर नेटवर्कींगचे फन्डमेन्टल, तशेंच अ‍ॅडवान्सड इन्सट्र्ुमेन्ट, गेजेटस अ‍ॅण्ड अपलायनेन्सिस हांचेविषयी प्रशिक्षण दितले.
रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण तरणाट्यांक मेळचे ह्या हेतान हो अभ्यााक्रम सुरू करपाचो निर्णय घेतला.ह्या दोन्हूय अभ्यासक्रमातल्या तज्ञांचे मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांक मेळटले.  लॅबोरेटरीची उपकरणाचे वेवस्थापन, दुरूतीचे शिकवण ह्या अभ्यासक्रमात दितले.
खंयच्या शाखेत 12 जाल्लया विद्यार्थ्यांक ह्या अभ्यासक्रमात वाटो घेवपाक मेळटलो. मेरीटाचेरून प्रवेश दितले. ह्या अभ्याक्रमाखातीर 4 हजार प्रती विद्यार्थी अशी फी आसतली. कोर्साचो कालावधी 6 म्हयचो आसतलो. अर्ज करपाखातीर 30 जून हो निमणो दिस आसा.9  जुलैयांक मेरीट पध्दतीन आयिल्लया ज्या विद्यार्थ्यांक प्रवेश मेळला तांची वळेरी गोंय विद्यापिठ जाहिर करतले. जाल्यार 20 जुलैयासांवन अभ्यासक्रम सुरू जातलो.
Share

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!