कला-साहित्यगोंय 

भुरग्यांच्या पुस्तकांचेर व्हडल्यांचो मोग

मडगांव :
कोंकणी भाशा मंडळाच्या कोंकणी वाचन विश्वान बुधवार, 5 मे ह्या दिसा कोंकणी बाल साहित्याचेर एक खास कार्यावळ घडोवन हाडली. ह्या ऑनलायन कार्यावळीच्या माध्यमातल्यान आमंत्रीत मानेस्तानीं आपल्या आवडट्या बाल साहित्य पुस्तकांचेर प्रभावी अशें भाश्य केलें. पुस्तकांत आयिल्ल्या म्हत्वाच्या तत्वांचेर आनी आपआपल्या साहित्य प्रकारांतल्या घटकांचेर उजवाड घालो.  बाल साहित्या कडेन आपली वळख केन्ना आनी कशी जाली, हें लेगीत ह्या वेळार तांच्यानी आपल्या उलोवपांतल्यान व्यक्त केलें.
कार्यावळींत उलयतना खुशी प्रभूदेसाय हांणी महेंद्र श्रीनिवास काकुलो हांणी संकलीत केल्ल्या स. श्रीनिवास भोबे काकुलो हांच्या कुमार कथांचेर आधारीत “कुटुंबातलो मोग” ह्या पुस्तका विशीं आपलें मत उक्तायलें.
अश्वी पोरोब हाचे विचार कोंकणी भाशा मंडळ प्रकाशीत “लोकांकाणी” ह्या पुस्तकाचेर आदारीत आशिल्ले. लेखक दिनेश मणेरकार हांच्या “मंगळ” पुस्तकाचेर श्रीजा आळवे हाणें सुटसुटीत उतरांनी उलवप केलें. तशेंच प्रसाद सावंत हांणी स्वता भुरग्यां खातीर रचिल्ल्या “राम राय साय सुटल्यो ” ह्या तांच्याच पुस्तकाचेर उलप करतना, पुस्तकांतल्यान भुरग्यांचेर कशें संस्कार जातात हें दाखोवन दिलें. वैदही झारपकर हाणें लेखक किरण म्हांबरे हांच्या “अनंत अंतरंग ” पुस्तकाचेर जाल्यार आराध्या रायतुरकार हाणें मूळ लेखक क्रिस्तीदायन मेरवाई हांच्या उषा कामत अणकारीत ” छुठकू गेलो उडून” पुस्तकाचेर म्होंवाळ आवाजान आपले विचार मांडले. लेखक शांता रामेश्वर राव हांच्या कमलादेवी राव देशपांडे अणकारीत ‘मोहिनी आनी राकेस’ ह्या पुस्तकाचेर रिया कुडाळकार हाणें भाश्य केलें. वैष्णवी रायकर हांणी लेखिका हर्षा शेट्ये हांच्या “चंपू इन रांदची कूड” ह्या पुस्तकाचेर, अनिश अग्नी हांणे लेखक कविंद्र फळदेसाय हांच्या “भिकणां” ह्या पुस्तकाचेर जाल्यार रमाली पागी हांणी लेखक देविदास कदम हांच्या “काणी आज्याली” ह्या पुस्तकांचेर विस्तारान आपली प्रतिक्रिया दिली.
ह्या कार्यावळींत साहित्यीक, शिक्षक, वाचक, विद्यार्थी आनी हेर साहित्य मोगी ऑनलायन माध्यमांतल्यान सामील जाल्ले.  कार्यावळ गुगल मीट आनी फेसबूक लायव्ह ह्या अॉनलायन माध्यमांचेर थेट वितरायल्ली. कार्यावळीचें संयोजन देविता खुळे आनी गोविंद मोपकार हांणी केलें.
कोंकणी वाचन विश्वाची फुडली कार्यावळ “कथामंच ह्या पुस्तकाचेर चर्चा” 26 मे 2021 ह्या दिसा सांजे 6.00 ते 7.30 वरांचेर जातली.
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!