गोंय देश विदेश

‘केंद्र-राज्य सरकाराक जनतेच्या जीवाचें म्हत्व ना’

मडगाव :
केंद्र सरकाराच्या सेंट्रल अप्रेजल समिती ऑफ इंफ्रा-२ प्रोजेक्टान सॅंट्रल विस्ता प्रकल्पा भितर आसपावपी पंतप्रधानांच्या नव्या निवासस्थाना सयत धा  बांदकामांक मान्यताय दिल्ल्यान, केद्रांतल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणाखाला भाजप सरकाराची प्राथमिकता ही निवासस्थानां, स्मृतीस्थळां आनी स्मारकां बांदपाची आसून, ऑश्पितालां, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, व्हेक्सिन तशेंच वखदां हांचे बाबतींत सरकाराचो प्राधान्यक्रम वेगळो आशिल्ल्याचें उकतें जालां अशी टीका विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत हाणी केल्या.
आज पुराय देश कोविड म्हामारीक तोंज दिता. ऑश्पितालांत दुयेंतिं खातीर खाटी नात. ऑक्सिजनाचो उणाव भासता, वखदां आनी लसी मेळनात अशे अवतिकायेंत बेजबाबदार भाजप सरकार दिल्लीचो सुमारेक २० हजार कोटी खर्चाचो “सॅंट्रल विस्ता” प्रकल्प हो जीवनावश्यक सेवा म्हणून जाहिर करता हें धपको बसपा इतलें आसा. आतां भाजप सरकारान पंतप्रधानांचें नवें निवासस्थान डिसेंबर २०२२ त पुराय जावपाचें आसा अशी घोशणा केल्या. ऐन कोविड संकटांत दिल्लींत लॉकडाऊन आसतानाय ह्या प्रकल्पाचें काम चालूच उरतलें हें स्पश्ट आसा. ह्य प्रकल्पाच्या ह्या टप्प्याचो खर्च अदमासान सुमार १३४५० कोटी रुपया आशिल्ल्याचें सरकारानच सांगलां.
भाजप सरकाराकडे सगळ्या भारतीयांक फुकट कोविड लस दिवपाक निधी ना. मोदी सरकाराच्या बेजबाबदार कोविड वेवस्थापनाक लागून आज हजारांनी लोकांचे जीव वतात. कोविडची दुसरी लाट येतली हें खबर आसूनय गरजेच्यो भलायकी सुविधा निर्माण करपाक मोदी सरकाराक सामकें अपेस आयिल्ल्यान देशांत हाहाकार मातला. अशें दिगंबर कामत हाणी म्हणलें.
central vistaगोंयचें भाजप सरकार केंद्र सरकाराचीच रि ओडटा. दक्षिण गोंय जिल्हा ऑश्पिताल सुरू करपाक सरकारान सरकारने आठ वर्सां लायलीं. आज गोयांत एक खाजगी ऑश्पिताल कोविड लसी हाडून लसीकरण मोहिम राबयता. पूण सरकाराक लसी मेळोवप शक्य जवंक ना हाचे वयल्यान सरकाराचें अपेस दिसता. गोंयांत स्मृतीस्थळां बांदपाक सरकारा कजेन धा कोटी निध आसा. पूण समाज कल्याण खात्याचे वतीन दिता तो गृह आधार, विधवा, ज्येष्ठ नागरीक, दिव्यांगां, खलाशी हांचे म्हयन्याचे  पेंशनचे पैशे सरकार सात-आठ म्हयने आडावन दवरता हें दुर्दैवी आसा.
आज केंद्र आनी  राज्यांतल्या भाजप सरकारान सत्तेंत रावपाचो अधिकार सांडाला. लोकांक ऑश्पितालांत सुवाती मेळनाशिल्ल्यान दुयेंतिंचो रस्यांचेरच जीव वता. भलायकीसेवा दिवपी दोतार, नर्सी हेर कर्मचारी हे आकांताळ्या तणावाखाला आसात. पेशंट ते दोतोर, विद्यार्थी ते शिक्षक असे सगळेचजाण मजतीची याचना करतात. दुर्देवान बेजबाबदार भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ह्या संकटकाळांत राजकी सुवार्त सादपाक “धरणे” कार्यावळ आयोजित करपाची घोशणा करतात हें मनीसकायेच्या पेल्यानचें आसा अशें  दिगंबर कामत हाणी म्हणलें.

Share

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!